Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napovedujejo nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.

Podjetje Četrta pot se uvršča med 1,5 % podjetij na slovenskem trgu, ki so prejemniki platinaste bonitetne odličnosti AAA v letu 2019. Za naše podjetje je doseganje najvišjih standardov bonitetne odličnosti predvsem potrditev pravilnega pristopa k poslovanju podjetja. 

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih:

  • Stečaj, prisilna poravnana ali likvidacijo
  • Izbris subjekta iz poslovnega registra
  • Blokada transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov

Novice - Četrta pot prejemnica certifikata Platinasta bonitetna odličnost AAA

Slika: g. Boris Šolar, generalni direktor ČETRTA POT in ga. Željka Đokić, telesales consultant SME AAA

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: