Funkcionalnosti kontrole dostopa

Sistem je modularne narave in omogoča postopno razširjanje funkcionalnosti, tako glede števila prostorov kot tudi uporabnikov. Za vse dostope se uporablja enoten identifikacijski medij, kar zagotavlja enostavnost in preglednost.

Kontaktiraj nas

Kontrola dostopa prek enotnega sistema omogoča celovit nadzor in kontrolo dostopov za vse poslovne prostore, od recepcije do najbolj varovanih območij, s pomočjo enotnega ali kombinacije več različnih identifikacijskih medijev. S tem je omogočeno omejevati in nadzirati vstop v prostore ter voditi evidenco vseh dostopov in poskusov vstopov, vključno s tem, kdo lahko vstopi, kdaj in kam.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Evidenca prisotnosti v prostoru se osvežuje z registracijami na čitalnikih kontrole dostopa ali terminalih za registracijo delovnega časa. Za delovanje funkcionalnosti je treba opredeliti prostor ter določiti vhodne in izhodne čitalnike. Registracija na vhodu uvrsti osebo na seznam prisotnih, odhod pa jo izbriše. Uporablja se za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter za evakuacijo.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Kontrola dostopa je del registracijskega sklopa in je tesno povezana z evidentiranjem delovnega časa. Uporabniki za oba sistema uporabljajo isti identifikacijski medij, zato so podatki o uporabniki in pravice dostopov skupni, kar zmanjšuje potrebo po dvojnem delu in tveganje za napake. V nekaterih primerih lahko terminal za registracijo delovnega časa služi tudi za odpiranje vrat.

Sistem za najavo in sprejem obiskovalcev v poslovnem objektu je del celovitega sistema varnosti. Proces je digitalno podprt in se izvaja preko dveh modulov - Spletna in/ali interna najava obiska ter Sprejem obiska na recepciji.

Zaposleni imajo možnost sami najaviti goste in rezervirati sejno sobo ali pa jih usmeriti na spletno stran podjetja, kjer je integrirana spletna forma za oddajo najave obiska neposredno v aplikacijo. Sistem omogoča tudi pregled nad napovedanimi obiski oz. gosti, ki se zabeležijo na začasno ID kartico za odpiranje prehodov na dan obiska.

Receptor na recepciji beleži sprejem obiskov in vodi evidenco vseh trenutno prisotnih obiskovalcev.

Redni obhodi varnostne službe so ključnega pomena pri preprečevanju varnostnih tveganj in zmanjševanju nepotrebnih stroškov v poslovnih prostorih, kot so prižgane luči, odprta okna in potencialna nevarnost vloma. Za učinkovito spremljanje in nadzor dela varnostne obhodne službe se uporablja obhodni sistem kontrole dostopa KADRIS 4 ki omogoča varnostnikom, da mobilno evidentirajo opravljene obhode prek posebej razvite mobilne aplikacije KADRIS 4 Security. Evidentiranje poteka na terminalih, nameščenih na izbranih kontrolnih točkah, medtem ko nadzorna služba pridobiva celovit pregled nad izvedenimi obhodi. S tem sistemom se dosega višja raven varnosti in učinkovitosti pri upravljanju varnostnih nalog v poslovnem okolju.

Uporaba garderobnih omaric s pomočjo ID kartic je enostavna za zaposlene, upravljavci pa imajo pregled nad zasedenostjo omaric. Kontrola dostopa omogoča vklop alarma ob vlomu ter izdelavo poročil o dogodkih in statusu omaric, kar pripomore k boljšemu nadzoru. Poleg tega podjetjem omogoča tudi optimizacijo stroškov vzdrževanja garderobnih omaric.

Uporaba identifikacijskih kartic za odpiranje omaric za ključe omogoča nadzor in pregled nad dostopi. Ta rešitev je primerna za vse okolje, kjer uporaba elektronskega zaklepanja ni nujna ali pa ni cenovno sprejemljiva.

Logična kontrola dostopa preko pametnih ID medijev in gesel zagotavlja varnost informacijskih sistemov in računalnikov. Potrebujemo ustrezne ID medije, čitalnike, programsko opremo in infrastrukturo javnih ključev. Za najvišjo raven varnosti se priporoča kombinacija fizičnega ID medija, enotne podatkovne baze medijev in sistema enotne prijave (SSO). Uporabniki morajo biti pozorni pri uporabi ID kartice, saj brez nje ne morejo uporabljati svojega računalnika in sistem omogoča avtomatično odjavo ob odhodu iz pisarne. Kartice in gesla se ne smejo posojati zaradi varnosti informacijskih sistemov.

Strojna oprema in ID mediji za kontrolo dostopa

Omogoča preprosto odklepanje vrat s prislonitvijo kartice ali pametnega telefona na čitalnik, ki je preko krmilne enote povezan s podatkovno bazo. Lasten razvoj programske opreme, proizvodnja dolgotrajnih komponent ter varnostni certifikat SIST EN 60839-11-1 zagotavljajo stabilno dobavo, servisiranje, redne nadgradnje in najvišjo stopnjo varnosti.

[ PODROČJA UPORABE ] KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Uporablja se za nadzor vhodov, evidenco obiskov in prisotnosti v prostoru ter logično kontroliranje dostopa do informacijskih sistemov. Poleg tega se lahko uporablja za varnostne obhode ter odpiranje omaric za ključe in garderobe.

[ PRINCIP DELOVANJA ] KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Odpiranje vrat in prehodov je mogoče le s pravilno identifikacijo uporabnika, ki mora dokazati svoje pravice za vstop. Čitalnik prebere podatke iz identifikacijskega medija in jih posreduje krmilni enoti, ki preveri, ali ima uporabnik pravice za vstop. Vsi dogodki se beležijo v podatkovno bazo, ki upravlja celoten sistem.

Čitalniki ID medijev in krmilna enota

Čitalniki z brezkontaktnim branjem ID medijev omogočajo hitro in varno identifikacijo oseb v sistemu za nadzor dostopa. Krmilna enota prebere podatke iz ID medijev, ki jih nato uporabi za upravljanje sprostitvenih mehanizmov in vzpostavitev povezave s podatkovno bazo. Najzmogljivejša različica, ki ustreza standardu SIST EN 60839-11-1:2013 (razred 4) zagotavlja avtonomnost štiri ure, razred 3 dve uri, medtem ko za razred 2 ni zahtevano brezprekinitveno napajanje.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Čitalniki CMX3 in CMX5

Čitalniki napredne generacije so opremljeni s sodobnim oblikovalskim "balanced flat" dizajnom, različnimi načini komunikacije in RGB LED signalizacijo delovanja.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa   KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa   KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa   KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Izvedi več
KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Čitalniki CM03SF, CM03/TP, CM03FP

Klasični čitalniki ID medijev in kombinirani čitalniki ID medijev s tipkovnico ali na prstni odtis.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Izvedi več
KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Krmilna enota VT-500

Krmilna enota lahko deluje avtonomno do 4 ur, kar je odvisno od razreda varnostega standarda SIST EN 60839-11-1:2013 in vgrajenega sistema brezprekinitvenega napajanja.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa    KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa   KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa   KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa 

Izvedi več
KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Certifikat SIST EN 60839-11-1:2013

Od leta 2022 dalje je sistem kontrole dostopa certificiran po mednarodnem varnostnem standardu SIST EN 60839-11-1:2013 (razredi 2, 3 in 4). Certifikat vključuje programsko opremo KADRIS 4, krmilno enoto VT-500 in čitalnike ID medijev CMX3, CMX5 in CM03/TP.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa   KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa    KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Izvedi več

Identifikacijski mediji

ID mediji brezkontaktno beležijo dogodke na čitalnikih in omogočajo dostop v prostore. Za kartice in obeske se uporablja tehnologija ČETRTA POT DESFire EV3 (Mifare NXP) in ISO standard 14443. Za identifikacijo s pametnimi telefoni se uporablja NFC in Bluetooth BLE tehnologija. Sistem je združljiv tudi s starejšimi tehnologijami, kot so daljinski upravljalniki, UHF in starejši tipi ID kartic. Podpira tudi kombiniranje identifikacije s PIN kodo.

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

ID kartica ČETRTA POT DESFire EV3

Kartica DESFire EV3 je del družine MIFARE DESFire pametnih kartic podjetja NXP. Gre za vrhunsko tehnološko dovršeno in varno brezkontaktno kartico. Odlikuje jo večja operativna razdalja in izboljšana hitrost transakcij. Zato je idealna za uporabo v naprednih registracijskih sistemih in kontroli dostopa.

Izvedi več
KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Mobilna aplikacija KADRIS 4 Mobile

Mobilna identifikacija na čitalnikih CMX3 in CMX5 za odpiranje vrat v sklopu kontrole dostopa.

Izvedi več

Prednosti sistema kontrole dostopa platforme KADRIS 4

Brezkontaktna identifikacija za dostope do poslovnih objektov in prostorov.

Lasten razvoj in proizvodnja posameznih komponent – stabilna dobavna veriga.

Pametni telefon kot ID medij za odpiranje vrat. ki deluje tudi brez internetne ali mobilne povezave.

Najvišja stopnja varnosti in skladnost z zahtevami standarda SIST EN 60839-11-1:2013 (razred 3 in 4).

Integralni del skupne platforme KADRIS 4 za obračun plač, planiranje in evidentiranje delovnega časa in kadrovski management.

Razširljivost sistema glede na potrebe naročnika. Združljivost s starejšimi različicami in agilno uvajanje novih tehnologij.

Certificirana integracija s požarnim sistemom in drugimi sistemi (npr. SAP ERP sistem).

KADRIS 4: RIS - Kontrola dostopa

Želiš izvedeti več?
Prenesi brošuro ali si oglej video.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti. 

Pišite nam

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: