ss
KADRIS 4 Mobile

KADRIS 4 Mobile

KADRIS 4 Mobile

Aplikacija KADRIS 4 Mobile je na voljo za prenos v eni izmed mobilnih trgovin in je združljiva z originalnim operacijskim sistemom Android 8+ s funkcijo NFC ter iPhone 7+ z operacijskim sistemom iOS 12+. Deluje v povezavi s sistemom KADRIS 4 in izbranimi moduli ali kot del naročniškega razmerja izbranega KADRIS 4 Cloud paketa.  

Katere funkcije podpira KADRIS 4 Mobile?

Evidentiranje začetka in konca dela, službenih poti ter označevanje koriščenja odmorov. 

[Za vodje] Spremljanje prisotnosti ali odsotnosti zaposlenih v realnem času (kdo, kje, kdaj, vrsta odsotnosti) in odobravanje vlog za vse vrste odsotnosti (urne, dnevne, službene poti, odmor ipd.) s samodejnim obveščanjem po e-pošti.

Vpogled v statuse prisotnosti oz. odsotnosti vseh zaposlenih v realnem času.

Dostopi zaposlenim do osebnih dokumentov (plačilna lista ipd.).

Informacije o stanju ur dela, dopusta in razporedih oz. urnikih dela s podatki o prisotnosti ali odsotnosti zaposlenih po različnih deloviščih, delovnih mestih in izmenah dela.

Pošiljanje vlog za predloge in menjave razporeda dela, spremljanje odobrenih, zavrnjenih in čakajočih vlog.

Odpiranje vrat v sklopu kontrole dostopa.

Evidentiranje začetka in konca dela, službenih poti ter označevanje koriščenja odmorov. 

[Za vodje] Spremljanje prisotnosti ali odsotnosti zaposlenih v realnem času (kdo, kje, kdaj, vrsta odsotnosti) in odobravanje vlog za vse vrste odsotnosti (urne, dnevne, službene poti, odmor ipd.) s samodejnim obveščanjem po e-pošti.

Vpogled v statuse prisotnosti oz. odsotnosti vseh zaposlenih v realnem času.

Dostopi zaposlenim do osebnih dokumentov (plačilna lista ipd.).

Informacije o stanju ur dela, dopusta in razporedih oz. urnikih dela s podatki o prisotnosti ali odsotnosti zaposlenih po različnih deloviščih, delovnih mestih in izmenah dela.

Pošiljanje vlog za predloge in menjave razporeda dela, spremljanje odobrenih, zavrnjenih in čakajočih vlog.

Odpiranje vrat v sklopu kontrole dostopa.

Prednosti mobilne aplikacije KADRIS 4 Mobile

Deluje tudi brez internetne ali mobilne povezave. Podatki se ob vzpostavitvi omrežja samodejno osvežijo. 

Mobilna registracija prihodov in odhodov z dela, odmorov, službenih poti ipd. Spremljanje prisotnosti in upravljanje vseh vrst odsotnosti (urne, dnevne, službene poti, odmori ipd.).

Mobilno odpiranje vrat v sklopu kontrole dostopa. Najvišja stopnja varnosti po standardu SIST EN 60839-11-1:2013 (rezred 3 in 4).

Hiter vpogled v tekoči seštevek ur dela, dopusta, razporede oz. urnike dela, osebne dokumente (plačilna lista ipd.) in statuse odsotnosti oz. prisotnosti vseh sodelavcev.

Pošiljanje vlog za menjave razporeda dela zaposlenih po različnih urnikih dela in spremljanje odobrenih ali zavrnjenih vlog. 

Integralni del skupne platforme KADRIS 4 za planiranje in evidentiranje delovnega časa, kontrolo dostopa, obračun plač in kadrovski management.  

Tokenizacija in varno generiranje žetonov. 

Informacije o KADRIS 4 Mobile aplikaciji so na voljo tudi v obliki letaka

Načini mobilne registracije delovnega časa in odpiranja vrat

KADRIS 4 Mobile
Mobilna registracija prihodov in odhodov na registracijskih terminalih TA-500.
KADRIS 4 Mobile
Mobilna registracija prihodov in odhodov na kontrolnih točkah oz. NFC-nalepkah na izbranih lokacijah.
KADRIS 4 Mobile
Mobilna registracija prihodov in odhodov z izbiro vrste dogodka (redno delo, odmor, delo od doma, službena pot, privatni izhod, nočno delo ipd.).
KADRIS 4 Mobile
Mobilna identifikacija na čitalnikih CMX3 in CMX5 za odpiranje vrat v sklopu kontrole dostopa.
Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti. 

Pišite nam

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: