Obračun plač

Kakovosten program za obračun plač v obliki namizne aplikacije ali kot storitev v oblaku namenjen računovodski in kadrovski službi za obračun in izplačilo osebnih in drugih dohodkov zaposlenim.

Modul je namenjen obračunu plač in drugih dohodkov ter omogoča vpogled v plačilne liste, izračun delovne uspešnosti, izmenjavo datotek z zavarovalnicami, povezavo z glavno knjigo (temeljnico), oddajo zakonskih obrazcev, plačilne naloge (UJP) in zahtevke za refundacijo bolniških odsotnosti ZZZS, za specializante ali pripravnike in za refundacijo ZPIZ. Modul se popolnoma prilagaja zakonodaji RS in spremlja zakonske spremembe, ki vplivajo na izplačila. Ohranja zgodovino obračunov s celotno analitiko in omogoča izpis podatkov po različnih kriterijih. Izračun in izplačilo dohodkov je mogoče izvesti v enem obračunskem terminu.

Outsourcing plač

Zaradi kompleksnosti in pogostih sprememb zakonodaje na področju plač in kadrovske evidence, lahko za obračun in izplačilo plač najamete tudi strokovno ekipo z učinkovito programsko opremo.

Za vas pripravimo mesečne obračune plač in prejemkov iz drugih delovnih razmerij ter periodične obračune, kot so regresi, bonusi in nagrade. Prav tako skrbimo za temeljnice za glavno knjigo, nakazila plač, prispevkov in davkov. Zaradi integracije plačnega sistema s sistemom za evidentiranje delovnega časa na skupni platformi, vam na klik obračunamo tudi vse vrste odsotnosti, zajamemo eBOL liste in pripravimo ter oddamo eNDM zahtevke za refundacijo plač. Nudimo tudi pripravo različnih poročil, analiz in periodičnih obračunov, ter urejanje obrazcev o izplačanih plačah in drugih izplačilih za pristojne organe.

Prednosti plačnega informacijskega sistema platforme KADRIS 4

Celovita rešitev za obračun plač in drugih izplačil od enostavnih do zelo zapletenih načinov obračunov in poročil.

Prilagajanje zahtevam strank, razmeram na trgu in zakonskim spremembam.

Integralni del skupne platforme KADRIS 4 za planiranje in evidentiranje delovnega časa, kadrovski management in upravljanje pravic zaposlenih za vstope v poslovne prostore.

Zagotavljanje preglednih postopki od začetka vnosa podatkov do končnega obračuna in priprave poročil.

Prednosti outsourcinga plačnega informacijskega sistema KADRIS 4

Izboljšanje časovne učinkovitosti dela in odprava zahtevnih obdelav podatkov ter spremljanja zakonodajnih sprememb.

Osredotočanje na druge naloge podjetja.

Zmanjšanje stroškov nakupa in vzdrževanja programske opreme.

Zagotavljanje diskretnosti glede višine plač ter visoka raven varnosti in zaupnosti vseh podatkov o zaposlenih.

Zbiranje in hranjenje vseh podatkov o zaposlenih in povezanih družbah na enem mestu.

Želiš izvedeti več?
Prenesi brošuro ali si oglej video.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti. 

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: