Ob pojavu koronavirusa SARS-CoV-2 v Sloveniji so na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti pripravili pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela v izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi oz. premoženje delodajalca.

Zakonodaja za izredne okoliščine določa, da se lahko vrsta in/ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine (169. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1).

Vsi poslovni subjekti, ki uporabljate naš registracijski sistem znotraj produkta KADRIS 4, si lahko zagotovite zakonsko obvezno evidenco delovnega časa za odredbo dela od doma oz. izven delovnega mesta z vklopom funkcionalnosti Delo izven delovnega mesta.  

V primeru, da se zaposlenim odredi delo na domu, mora delodajalec po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti ne glede na izjemne okoliščine obvezno voditi evidenco o izrabi delovnega časa dela izven delovnega mesta, saj zakon glede tega ne določa nikakršne izjeme. 

Novi ali obstoječi uporabniki osnovne registracije delovnega časa v informacijskem sistemu KADRIS 4 imate na voljo zelo preprosto in uporabnikom prijazno rešitev, ki vam bo olajšala vsaj eno od neštetih problemov, ki nam jih je nastala situacija prinesla.

Novice - AKTUALNO: Kako voditi delovni čas dela na domu zaradi koronavirusa?

Podrobnejše informacije o delu na domu in odrejanju drugega dela v izjemnih okoliščinah so dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/.

Želim več informacij o tem 

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: