Blog - Pomen veščin pri vodenju

Članek je na voljo tudi v PDF obliki

Prenesi članek

Človek za opravljanje vseh svojih dejavnosti potrebuje znanja in veščine. Vodja organizacije ali skupine ljudi mora imeti za svoje uspešno delo oboje – znanje in veščine. Hkrati mora dobro poznati znanja in veščine oseb, ki jih vodi, da lahko postavi prave ljudi na prava mesta. Ob tem so mu v veliko pomoč tudi vse boljše digitalne rešitve, ki ob pravilni uporabi postrežejo z uporabnimi podatki. Tako imamo vedno pregleden izbor ljudi s potrebnimi znanji, veščinami in kompetencami. Posebno ob menjavi vodilnega osebja so digitalne zbirke podatkov o znanjih in veščinah zaposlenih nadvse dobrodošle. Ob odsotnosti teh informacij kadrovanje in dodeljevanje nalog tečeta bolj ali manj po principu všečnosti, ne strokovnosti in kompetentnosti.

Veščine so več kot le spretnosti

V vsakdanjem pogovoru redko uporabljamo besedo veščina. Večkrat jo nadomestimo z različnimi sopomekami. Najpogosteje uporabljamo besedo spretnost, a veščine so mnogo več kot le spretnosti za opravljanje nekega dela. Veščine vsebujejo tako znanje kot prirojene darove ali talente. Oblikujemo in krepimo jih tako s praktičnim delom kot izobraževanji. Kdor ima določene veščine, tako obvlada svoj posel, da mojstrsko pride do željenega cilja. K veščinam štejemo tudi zanesljivost, natančnost in odgovornost. Veščine so darovi, ki so nam dani z značajem, obogateni pa z učenjem in uporabo v vsakdanji praksi.

Veščina pomeni sposobnost opravljanja določene naloge ali dejavnosti na visoki profesionalni ravni, kar prinaša optimalne željene učinke.

Veščine so nam delno podarjene oziroma prirojene (npr. značajske lastnosti, fizične lastnosti našega telesa, čustvena intelegenca, bistroumnost, natančnost in redoljubnost, umetniški darovi ipd.), v veliki meri pa si jih pridobimo z igro, učenjem v šoli,  vključevanjem v različna obšolska in nadaljnja izobraževanja, z vsakodnevnimi opravili in komunikacijo z ljudmi, s katerimi se srečujemo. Veščine si izbojšamo in pomnožimo z vsakodnevnim aktivnim življenjem in sprejemanjem nalog v povezanosti z drugimi ljudmi.

Vprašanje je, v kolikšni meri lahko svoje veščine izpopolnimo. Seveda so možnosti omejene, a z načrtnim in resnim delom lahko zelo veliko pridobimo. Nihče se ne more sklicevati le na naravne danosti in nihče naj se ne zanaša, da mu bodo prirojene sposobnosti in veščine brez napora pomagale do željenih rezultatov. Seveda pa noben človek ni vešč na vseh področjih življenja in dejavnosti. Vsak pa je sposoben vsaj katero nalogo odlično opraviti.

Ena od veščin je tudi spoznanje samega sebe – vlaganje truda in razvijanje v smer, kjer imamo veliko možnosti dobrega razvoja in uspeha.

Z razvojem veščin in pridobivanjem znanja se širijo in poglabljajo naše kompetence. Vse troje – znanje, veščine in kompetence dobijo resničen obraz šele v praksi, ko se pokaže, koliko so v realnem življenju uporabne.

Kako utrjevati in razvijati veščine?

Najpomembneje je ugotoviti, kateri so naši prirojeni darovi in talenti, ki jih je pametno razvijati, da bi mogli biti v življenju čim uspešnejši. Hkrati moramo ugotavljati in ponižno prisluhniti drugim. Dobesedno in med vrsticami nam kar naprej pripovedujejo, katere so tiste naše slabe oz. moteče lastnosti, ki ovirajo naš napredek in sodelovanje z drugimi. S pozorno samorefleksijo oz. samovzgojo lahko v veliki meri izboljšamo svoje prirojene in v zgodnjem otroštvu pridobljene pomanjkljivosti.

Nikakor pa ni dovolj razvijati le tistih darov, v katerih smo že močni. Življenje prinaša različne priložnosti in zahteve. Vsaj povprečno moramo biti pripravljeni zadovoljivo opravljati najrazličnejše naloge, ki jih življenje postavlja pred nas. Nenehno učenje, raziskovanje in hrepenenje po napredku so človeku običajno že prirojeni. Imeti inteligenten, čustveno zrel in k sreči usmerjen življenjski načrt pa je smiselna želja slehernega človeka.

Že iskanje poti k srečnemu življenju je veščina, o kateri je pomembno razmišljati in se s srečnimi ljudmi o tem pogovarjati. Vsekakor obstaja veliko razlogov, zakaj se nam splača nenehno pridobivati, osvajati in izpopolnjevati svoje veščine.

Razmislimo vsaj o dveh:

  1. S stalnim razvojem veščin na svojem poklicnem področju povečamo število priložnosti, ki so nam na voljo na trgu dela. Tako bodo naše kvalifikacije in veščine usklajene z nenehno spreminjajočimi se potrebami in zahtevami.
  2. Možgane lahko primerjamo z mišicami, ki jih s treningom krepimo. Ohranjajmo jih v vrhunski kondiciji! Nenehno pridobivanje novih veščin in znanj krepi našo možgansko moč. Hitreje in pravilneje lahko reagiramo v nepredvidenih situacijah.

Metode razvoja veščin

1. Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu je odličen način za pridobivanje in usvajanje novih spretnosti. Na delovnem mestu boste razvijali točno tiste veščine, ki jih najbolj potrebujete in jih od vas pričakujejo. Če imate sodelavce s posebej privlačnimi in koristnimi veščinami, jih brez zadržkov vprašajte, kako so jih razvili in pridobili. Z veseljem uporabite njihove nasvete kot odskočno desko.

2. Tečaji usposabljanja in delavnice

Nove veščine in znanja si lahko pridobimo tudi z udeležbo na različnih izobraževanjih in delavnicah. Obstaja vedno več strokovnjakov, ki ponujajo tečaje, seminarje in delavnice za pridobivanje znanj in veščin za boljše delovanje posameznikov in timov v delovnem procesu.

Z udeležbo na takem izobraževanju veliko pridobimo tako v osebnostni rasti kot poklicnem izpopolnjevanju. V vsakem primeru s pridobitvijo novih veščin pridobimo nove kompetence in s tem postanemo boljši (so)delavci.

3. E-učenje

Izobraževanja so običajno izven kraja našega bivanja ali zaposlitve, kar pomeni dodatne stroške in izgubo časa s prevozom, pogosto pa tudi stroške dnevnic in bivanja. Zato so vedno bolj zaželjena usposabljanja na daljavo preko spletnih povezav, različni spletni seminarji, videoposnetki, podkasti in drugi. Mnogo takih izobraževanje je že vnaprej posnetih in so na voljo na YouTubu. Ogledate si jih lahko kjerkoli, ko imate čas.

Pri spletnih izobraževanjih in delavnicah, ki potekajo v živo, lahko postavljate vprašanja. Skoraj edina pomanjkljivost je, da si težje pridobite nove poznanstva in prijateljstva, torej pomoči in podpore ljudi izven domačega kolektiva. Pri izobraževanjih in delavnicah, ki so že vnaprej posnete, pa vprašanj ne morete postavljati. Lahko pa si jih večkrat ogledate. Dobre lastnosti vnaprej posnetih izobraževanj in delavnic so njihova jedrnastost, jasnost podajanja misli in razdeljenost na manjše enote, ki so zlahka obvladljive za učenje.

Internetni način izobraževanja in pridobivanja različnih veščin in kompetenc so tudi vlogi in  blogi z neštetimi nasveti.

Število interaktivnih tečajev in digitalnih učnih gradiv, ki so na voljo, se je v zadnjih letih zelo povečalo. K temu je nekoliko pripomogla tudi epidemija covida-19, ki nas je naučila komunikacije na daljavo preko e-medijev.

4. Stari dobri način učenja iz knjig

Ob odlični uporabnosti in veliki razvpitosti e-tehnologij pa mnogim še vedno najbolj ustreza učenje iz knjig. Te imajo še vedno veliko prednosti, ki jih računalniki nikdar ne bodo odpravili. Knjige so vsaj starejši generaciji bolj domače. Knjiga je last uporabnika, saj lahko podčrtamo, pobarvamo zanimive odlomke in jih dopolnimo z različnimi osebnimi opombami.

K vključitvi v nekatere oblike pridobivanja veščin vas bo nagovoril vaš delodajalec, druge si skušajte pridobiti sami. Človek z več znanja in veščinami je lahko konkurenčnejši na delovnem trgu in prilagodljivejši v delovnem procesu.

Modro vodstvo podjetja je pripravljeno vlagati v usposabljanja in izobraževanja osebja, saj želi na delovnih mestih imeti usposobljene, kompetentne zaposlene.

Še nekaj nasvetov za pridobivanje novih veščin

Učite se iz izkušenj drugih

Mnoge firme imajo poleg svojega imena zapisano, od kdaj že delujejo. Z leti njihovega delovanja se širijo njihova znanja in veščine. Učijo se od preteklih rodov in gradijo na izkušnjah drugih. To velja tudi za pridobivanje in obvladovanje novih veščin. Razmislimo, ali poznamo koga z ustreznimi izkušnjami in znanji, ki jih želimo pridobiti. Ali imajo za nas kakšne nasvete? Na katere pasti moramo biti pozorni?

Učite se od strokovnjakov

»Če hočete dobro podkovanega konja, pojdite h kovaču in ne h kovačku,« pravi pregovor. Preučite strokovnjake z ustreznega področja. Kdo so avtoritete? Kaj je razlog, da so tako dobri in kaj jih dela avtoritete na svojem področju? Izkoristite to in uporabite njihove nasvete, izkušnje in znanje, da razširite nabor svojih veščin.

Poiščite mentorja

Tudi v Sloveniji v zadnjih letih nastajajo skupine skupine mentorstev, ki nudijo odlične programe in nasvete. Poiščite jih in se vključite vanje. V takih skupinah vas bodo sprejeli take kot ste, s svojimi že razvitimi veščinami in tudi s pomanjkljivostmi, ki jih želite odpraviti. Srčno mentorstvo je ena takih oblik.

Postavite realne cilje

Postavite si oprijemljive in realne cilje. Ne postavite si prevelikih in s tem nedosegljivih ciljev. To ima pogosto demotivacijski učinek ali vas ustavi, še preden začnete! Pridobivanje in obvladovanje novih veščin zahteva postavljanje realnih in pozitivnih ciljev, ki vas navdihujejo vsak dan.

Še beseda vodilnim

Ne bojte se priznati svoje nepopolnosti, ker boste le tako lahko napredovali v veščinah in kompetencah boljšega vodje. S svojim lastnim razvojem boste spodbudili tudi razvoj svojih podrejenih. Vi oblikujete delovno klimo v podjetju. Spodbujajte svoje podrejene, naj si pridobivajo nova znanja in veščine. Če je delovna klima tako naravnana, boste napredovali v medsebojnih odnosih, sodelovanju in delovnih rezultatih. Obstaja veliko načinov in zelo dobrih praks za pridobivanje in obvladovanje novih ali izpopolnjevanje obstoječih veščin.

Zelo pomembno je, da veste, katera znanja, veščine in kompetence imajo zaposleni v vaši organizaciji. S poznavanjem teh informacij boste lahko sestavili najboljše možne projektne ekipe ali poiskali najboljše zamenjave, kadar bo eden od vaših ključnih sodelavcev odsoten z delovnega mesta. Pri tem so vam v veliko pomoč sodobne IT rešitve, ki so narejene za beleženje in spremljanje podatkov o znanjih, veščinah in kompetencah zaposlenih. Tak pregledni nabor podatkov je zelo pomemben zlasti ob menjavi vodilnega delavca, saj novinec zaposlenih ne pozna in ne ve, katera znanja, veščine in kompetence kdo ima.

Danes si ne moremo več predstavljati varne in učinkovite kadrovske službe brez sodobne IT rešitve. Delovna sila je predraga, da ne bi izkoristili vseh znanj in veščin, ki jih posamezni delavec ima. Še dražje so lahko napake, če postavimo delavca na delovno mesto, za katero nima ustreznih veščin in kompetenc.

Članek je bil objavljen v HR&M reviji, avg/sep 2022, št. 41, letnik 8.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: