Upravljanje delovnega časa

Upravljanje delovnega časa

Izvedi več:

Izvedi več:

Izvedi več: 

Izvedi več:

Izvedi več: 

Izvedi več: 

Prednosti digitalizacije upravljanja delovnega časa

Upravljanje delovnega časa Integralni del platforme KADRIS 4

Poslovne rešitve za upravljanje delovnega časa so integrirane z moduli za kadrovski management, tehnično varovanje prostorov (kontrole dostopa) in obračun plač na skupni platformi KADRIS 4. Ta integracija omogoča enkraten vnos in dostop do vseh podatkov ter povezanih sistemov od istega ponudnika.

Upravljanje delovnega časa Modularnost in načini postavitve

Posamezniku prilagojene rešitve delujejo samostojno ali kot povezana celota z možnostjo postopnega dograjevanja v skladu z vsebinskimi, finančnimi in časovnimi zahtevami naročnika. Postavitev na strežniški infrastrukturi pri naročniku (On premise) ali v oblaku v obliki nakupa ali naročniško-najemnega razmerja (SaaS).

Upravljanje delovnega časa Celovito upravljanje delovnega časa, odsotnosti in prisotnosti ter planiranja in razporejanja

Evidenca delovnega časa zagotavlja 100 % skladnost z zakonom o evidencah dela ter je popolnoma integrirana s sistemom za obračun plač in upravljanje kadrov. Sistem omogoča elektronsko vodene podatke o odsotnosti in prisotnosti ter enostavno ter hitro usklajevanje urnikov z avtomatičnimi razporeditvami v skladu z zakonskimi omejitvami. S tem se zagotavlja natančna evidenca delovnega časa, usklajenost s predpisi ter optimizacija časa in virov v organizaciji.

Upravljanje delovnega časa Avtomatizacija za manj administrativnega dela

V celoti razbremeni IT in HR službo ter odpravi ročne in administrativne naloge. Neposredna komunikacija med vodji zaposlenimi v procesih najave in potrjevanja odsotnosti ter planiranju in razporejanju dela podpre vlogo vodje in motivira zaposlene za večjo vključenost in pripadnost.

Upravljanje delovnega časa Samopostrežni portali za dvosmerno komunikacijo

Z možnostjo povratne informacije med zaposlenim, vodjo in HR službo se podpre vloga vodje in motivira zaposlene za večjo vključenost in pripadnost. Na podlagi realnih podatkov o ključnih kazalnikih se lažje sprejemajo odločitve za nadaljnje korake.

Upravljanje delovnega časa Analitika za strategijo razvoja zaposlenih

Avtomatski izvozi podatkov o (ne)plačanih kategorijah delovnega časa v obliki tabel in grafikonov predstavljajo poročili sistem za poslovodstvo in kadrovsko službo. Pomagajo pri reorganizaciji stroškov dela in finančni optimizaciji delovne sile.

Upravljanje delovnega časa Integralni del platforme KADRIS 4

Poslovne rešitve za upravljanje delovnega časa so integrirane z moduli za kadrovski management, tehnično varovanje prostorov (kontrole dostopa) in obračun plač na skupni platformi KADRIS 4. Ta integracija omogoča enkraten vnos in dostop do vseh podatkov ter povezanih sistemov od istega ponudnika.

Upravljanje delovnega časa Modularnost in načini postavitve

Posamezniku prilagojene rešitve delujejo samostojno ali kot povezana celota z možnostjo postopnega dograjevanja v skladu z vsebinskimi, finančnimi in časovnimi zahtevami naročnika. Postavitev na strežniški infrastrukturi pri naročniku (On premise) ali v oblaku v obliki nakupa ali naročniško-najemnega razmerja (SaaS).

Upravljanje delovnega časa Celovito upravljanje delovnega časa, odsotnosti in prisotnosti ter planiranja in razporejanja

Evidenca delovnega časa zagotavlja 100 % skladnost z zakonom o evidencah dela ter je popolnoma integrirana s sistemom za obračun plač in upravljanje kadrov. Sistem omogoča elektronsko vodene podatke o odsotnosti in prisotnosti ter enostavno ter hitro usklajevanje urnikov z avtomatičnimi razporeditvami v skladu z zakonskimi omejitvami. S tem se zagotavlja natančna evidenca delovnega časa, usklajenost s predpisi ter optimizacija časa in virov v organizaciji.

Upravljanje delovnega časa Avtomatizacija za manj administrativnega dela

V celoti razbremeni IT in HR službo ter odpravi ročne in administrativne naloge. Neposredna komunikacija med vodji zaposlenimi v procesih najave in potrjevanja odsotnosti ter planiranju in razporejanju dela podpre vlogo vodje in motivira zaposlene za večjo vključenost in pripadnost.

Upravljanje delovnega časa Samopostrežni portali za dvosmerno komunikacijo

Z možnostjo povratne informacije med zaposlenim, vodjo in HR službo se podpre vloga vodje in motivira zaposlene za večjo vključenost in pripadnost. Na podlagi realnih podatkov o ključnih kazalnikih se lažje sprejemajo odločitve za nadaljnje korake.

Upravljanje delovnega časa Analitika za strategijo razvoja zaposlenih

Avtomatski izvozi podatkov o (ne)plačanih kategorijah delovnega časa v obliki tabel in grafikonov predstavljajo poročili sistem za poslovodstvo in kadrovsko službo. Pomagajo pri reorganizaciji stroškov dela in finančni optimizaciji delovne sile.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti. 

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: