Si želite digitalizirati kadrovske procese in evidenco delovnega časa, vendar ne veste, kje začeti? Operativne naloge obremenjujejo vaš kader, vi pa ste žrtev pomanjkljivih in težko dostopnih podatkov, ki morajo biti za doseganje uporabnosti večkrat obdelani?

Informacijski sistemi so v modernem delovnem okolju obvezna komponenta poslovanja ne samo v velikih, temveč tudi v srednje velikih podjetjih. Predstavljajo konkurenčno prednost pred vašimi tekmici, prinašajo razbremenitev operativnega kadra, vodstvu pa omogočajo vpogled in nadzor v realnem času. Ključ je v izbiri pravilne informacijske tehnologije, ki vsebuje samo tiste funkcionalnosti, ki jih vaše podjetje potrebuje. Da bi sprejel korektno odločitev, mora vodilni kader poznati svoje izzive in sisteme, ki jih rešujejo.

Čas je, da spoznate informacijske sisteme, ki vam bodo omogočili, da se vaš kader osredotoči na jedrne aktivnosti vašega poslovanja, vam pa omogočili boljše vodenje in nadzor, je zdaj. Obiščite dogodek "Pravi IT je težko najti" in preverite ali je vaše podjetje primerno za uporabo tovrstnih sistemov in se odločite za spremembo na boljše.

O DOGODKU

Visoko tehnološki podjetij ČETRTA POT in Oracle Slovenija organizirata brezplačen dogodek »Pravi IT je težko najti«, na katerem vam bomo pokazali glavna področja in uporabne vrednosti, ki jih kadrovski informacijski sistem doprinese k poslovanju podjetja - zniža stroške ter doseže večjo učinkovitost in produktivnost zaposlenih v podjetju. Na koncu bomo vodili odprto diskusijo na temo implementacije in uporabe kadrovskega, registracijskega in plačnega sistema v podjetju in oblačnih tehnologijah, ki so potrebne za vzpostavitev podatkov baz. 

PROGRAM DOGODKA

9:00-9:30      Mreženje ob zajtrku

9:30-10:15    IT-storitve v oblaku, Robert Korošec, Oracle Slovenija 

10:15-10:30  Odmor za kavo in pogovor

10:30-11:15  Informacijski sistem KADRIS 4, Monika Rutar, Četrta pot

11:15-11:30  Diskusija in priložnost za vprašanja

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN?

Dogodek je namenjen vsem podjetjem, ki si želijo digitalizirati kadrovske in delovne procese in bi radi v živo videli konkretni prikaz oz. uporabniško izkušnjo na primeru naših strank:

  • kako podjetja načrtujejo tovrstne projekte,
  • kakšne so najpogostejše želje in potrebe na strani podjetja,
  • kako poteka proces dela po novem v digitalnem okolju in
  • kaj so podjetja s tem pridobila.   

Dogodek je namenjen tako večjim podjetjem in organizacijam, ki že imajo na lokaciji podjetja svojo lastno podatkovno bazo ali srednje velikim podjetjem, ki nimajo lastne strežniške infrastrukture in se z odločitvijo najema v oblaku izognejo začetnim vložkom v nakup programske opreme. 

Po podatkih, ki jih navaja podjetje Gartner, naj bi do leta 2023 večina podjetij kar 95 % vseh delovnih obremenitev premaknila v oblak. Pri tem pomembno vlogo igrajo avtonomne oblačne storitve, ki so zasnovane tako, da se lahko visoko usposobljeni IT-strokovnjaki v podjetjih in organizacijah, v katerih uporabljajo takšno bazo, posvetijo drugim nalogam, administrativna opravila pa prepustijo avtomatiziranim storitvam v oblaku.

Za večja slovenska podjetja je uvedba storitev v oblaku zahtevna, saj morajo podjetja poskrbeti za integracijo s sistemi, ki bodo še kar nekaj let ostali na lokaciji podjetja in bodo morali kot taki sobivati s storitvami v oblaku. Takšnim podjetjem in organizacijam se je Oracle približal tako, da je obrnil logiko oblaka tako, da prednosti oblaka pripelje neposredno v podatkovni center večjih slovenskih podjetij in organizacij. Na ta način prenaša svoje bogate izkušnje na področju inženirskih sistemov in poznavanja zahtev kompleksnih poslovnih okolij na ponudbo storitev v oblaku.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: