Po uskladitvi poslovanja s standardom kakovosti ISO 9001:2000 in pridobitvi pripadajočega certifikata BVQI v lanskem letu, smo v letošnjem letu s prilagajanjem standardizaciji in dvigom kakovosti nadaljevali tudi na razvojnem področju.

Prvi rezultat novega pristopa je nadgradnja proizvoda RIS4i, različica 4503, ki vključuje skoraj 30 različnih izboljšav, pri katerih je celoten postopek razvoja prvič potekal v skladu z mednarodnim standardom ISO/IEC 90003, ki vključuje priporočila za izdelavo programske opreme.

S tem korakom smo v Četrti poti prešli na razvoj programske opreme, ki bo tudi v bodoče potekal v skladu z omenjenim standardom.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: