V skladu z veljavnim Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV; Uradni list RS, št. 126/2003), lahko opravljajo posamezno obliko dejavnosti zasebnega varovanja samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki pridobijo ustrezno licenco Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Zakon loči šest vrst licenc, med njimi tudi za licenco načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. Pod pojmom varnostni sistemi ZZasV med drugim navaja tudi sisteme pristopne kontrole, z uvajanjem katerih se ukvarjamo v našem podjetju.

S tem namenom smo v preteklem letu izpolnili zahtevne formalne, kadrovske in organizacijske pogoje ter pridobili omenjeno licenco.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: