V petek, 28. novembra smo v kongresnem centru Mons v Ljubljani predstavili novosti v sistemu e-karta ter koncept enotne vozovnice.

Vabilu so se v velikem številu odzvali predstavniki vseh večjih avtobusnih prevoznikov in Slovenije in Hrvaške ter Slovenske železnice, predstavniki Ministrstva za promet, Obrtne zbornice ter mediji, ki jih je pritegnila predvsem predstavitev koncepta enotne vozovnice za vso Slovenijo.

Napredni plačilni sistem v javnem potniškem prometu e-karta uporablja že 20 prevoznikov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Ker je naše vodilo nenehen razvoj in uvajanje novosti, smo te predstavili uporabnikom sistema - prevoznikom v javnem avtobusnem in železniškem prometu.

Zbrane goste je najprej nagovoril generalni direktor našega podjetja g. Boris Šolar, ki je poudaril glavna izhodišča srečanja in se zbranim zahvalil za sodelovanje pri razvoju naših rešitev. Po njegovem mnenju namreč razvoj nima pomena, če po njem ni želje s strani uporabnikov.

Tomaž Frelih, direktor področja Sistemi in Matjaž Dagarin, produktni vodja BUS4i, sta predstavila vse najnovejše dosežke razvoja v sistemu e-karta. Med njimi gre poudariti velik napredek na področju komunikacije (GRPS/EDGE/UMTS/HSDPA prenos, GPS spremljanje, sistem sporočanja in alarmiranja ...), uporabne novosti za bolj pregledno poslovanje prevoznih podjetij (sledljivost vozil z uporabo GPS, nadzor vozil preko CAN FMS sistema, štetje potnikov, informiranje potnikov z LED prikazovalniki ...), nove plačilne možnosti (NFC mobilni telefoni, brezkontaktne kreditne kartice, internetna prodaja, kartomati ...) in celovit prevozniški informacijski sistem BUS4i, ki v celoti temelji na spletni tehnologiji.

 

Predstavitev novosti v sistemu e-karta - Tomaž Frelih

Predstavitev prenovljene spletne aplikacije BUS4i - Matjaž Dagarin

Predstavitev koncepta enotne vozovnice - Tomaž Frelih

Posebne pozornosti je bila deležna predstavitev koncepta enotne vozovnice, kjer je g. Tomaž Frelih izpostavil predvsem pomen enotnega tarifnega sistema ter vzpostavitve sistema za razdelitev prihodka. Za sistem enotne vozovnice je potrebno urediti ustrezno zakonsko podlago, zato smo na dogodek povabili tudi predstavnike Ministrstva za promet. Uskladitev šifrantov podatkov, aktiven prenos podatkov ter procesni center za obdelavo podatkov, ki so potrebni za vzpostavitev sistema enotne vozovnice, bodo v enaki postavitvi, a manjšem merilu vzpostavljeni na prvem primeru kooperacijske karte, ki ga ravnokar uvajamo. Podjetje Četrta pot je s tem tehnološko pripravljena v razmeroma kratkem času vpeljati enotno vozovnico v celotni državi.

V drugem delu so se predstavili naši najpomembnejši poslovni partnerji. Najprej je novosti na področju brezkontaktnih kartičnih tehnologij in izkušnje z uvedbo enotnih vozovnic po svetu predstavil g. Martin Gruber, predstavnik podjetja NXP Semiconductors. G. Mathias Bernstetter iz podjetja Casio Europe je predstavil uporabo mobilnih industrijskih terminalov v javnem potniškem prometu in najnovejši mobilni terminal Casio IT-3100. Pri tem je izpostavil, da je bilo podjetje Četrta pot prvo v svetu, ki je začelo mobilne integrirane terminale uporabljati v javnem potniškem prometu. Prednosti pred konkurenti na področju baz podatkov je izpostavil g. Rajko Novak, direktor podjetja Oracle Software d.o.o., ki poleg Slovenije pokriva celotno jugovzhodno Evropo in dosega najboljše rezultate zadovoljstva uporabnikov v Evropi. Samopostrežne kioske oz. kartomate pa je predstavil g. Uroš Ribič, direktor podjetja Kiomatic d.o.o.

Tretji del srečanja smo izkoristili za praktičen prikaz delovanja sistema e-karta. G. Matjaž Dagarin je predstavil način nakupa vozovnice preko kartomata ter različne akcije v spletnem informacijskem sistemu BUS4i.

Po koncu predstavitev smo dogodek nadaljevali z družabnim srečanjem in sporščenim klepetom z udeleženci.

Predstavitev nakupa vozovnice prek kartomata - Matjaž Dagarin

Predstavitev delovanja mobilnega terminala Casio IT-3000

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: