Finance, IKT informator, 7. april 2011

Domači ponudniki IT-storitev se že pripravljajo na pospešeno menjavo poslovnih modelov, ki jih prinaša računalništvo v oblaku. Tradicionalne namestitve programske opreme čedalje bolj nadomeščajo gostovanja pri ponudnikih. O vlogi gostovanih aplikacij in sistemov je z nami spregovoril tudi Samo Vehovec, direktor oddelka poslovnih rešitev v podjetju Četrta pot.

Katere so največje prednosti gostovanih rešitev pred lokalnimi namestitvami?

Na kratko bi lahko povzeli tri ključne prednosti gostovanja IT-rešitev. To so nižji vstopni stroški, večja zanesljivost delovanja ter cenejše vzdrževanje. Vzemimo kot primer naš sistem gostovanja rešitve za upravljanje delovnega časa. Ker sta sistem in baza že nameščena na našem strežniku, ju ni treba nameščati pri stranki, tej ostane le strošek vnosa podatkov in namestitve terminalov za registracijo ... Prav tako Četrta pot kot ponudnik naprednih rešitev premore vrhunsko in zanesljivo IT-okolje, ki deluje v režimu 24/7. Pri strankah se včasih dogaja, da se jim sesuje računalnik, na katerem je nameščen sistem, in je za novo vzpostavitev treba odšteti kar precej denarja, včasih se zgodi, da stranka nima varnostne kopije. Znatne razlike so tudi na področju vzdrževanja. Če je sistem nameščen pri nas, ima podpora precej krajšo pot do sistema, za katerega natančno pozna nastavitve, odpadejo vsi potni stroški.

Na katerih področjih opažate največ implementacij gostovanih rešitev in zakaj?

Najprej naj poudarim, da se Četrta pot od preostalih ponudnikov gostovanj razlikuje po tem, da kot gostovanje ponuja lastne programske rešitve in ne tujih. Trenutno je med takimi rešitvami največ sistemov za planiranje in upravljanje delovnega časa pa tudi plačilnih sistemov. V načinu gostovanja tržimo tudi celovit ter prilagodljiv informacijski sistem za podporo javnemu potniškemu prometu. Več družb nam zaupa gostovanje celotne informatike, od osrednjega informacijskega sistema naprej. Svojevrstna tržna niša za tovrstne storitve so rešitve za upravljanje dogodkov, s katerimi posameznikom in organizacijam ponujamo spletno orodje za preprosto zasnovo in profesionalno organizacijo dogodkov vseh vrst in velikosti. Med gostovanimi rešitvami, po katerih vse bolj povprašujejo podjetja, so se znašle tudi kadrovske aplikacije. Uspeh gostovanih rešitev gre pripisati predvsem nižjim stroškom in visoki zanesljivosti njihovega delovanja.

Za katera področja so gostovane rešitve najprimernejše?

Gostovane aplikacije in sistemi so primerni za večino današnjih poslovnih modelov, saj sodobna IT-infrastruktura omogoča takojšen vpogled v podatke, ki jih uporabnik želi, in delo z njimi. Menim, da bomo vse več takšnih implementacij informacijskih tehnologij srečevali v pisarniških in drugih poslovnih okoljih, nazadnje pa bodo na vrsto verjetno prišle proizvodne dejavnosti, predvsem zaradi svojih posebnosti dela.

Kako je z varnostnim vidikom gostovanih rešitev?

Varnostni vidik ni vprašljiv, saj bo vsak resen ponudnik maksimalno poskrbel za zaščito in varnost podatkov, sicer bo ostal brez posla. Trenutno je opazno predvsem drugo dejstvo, ki vpliva na počasnejši razvoj gostovanih rešitev, in sicer vprašanje zaupanja oziroma nezaupanja. Podjetja namreč želijo za poslovanje kritične podatke še vedno hraniti pri sebi, tudi če to pomeni v manj varnih prostorih in strežnikih, kot je to pri zunanjem ponudniku. Gre bolj za psihološki vidik varnosti in navado, da so pomembne informacije o podjetju shranjene znotraj hiše.

Kako naj podjetje izbere ponudnika gostovanih rešitev? Obstaja morebiti več kriterijev, ki jih velja upoštevati?

Kriteriji so podobni kot pri odločitvah za nabavo ali implementacijo posameznega izdelka ali rešitve. Podjetja naj najprej preverijo, ali dana gostovana rešitev ustreza vsem njihovim zahtevam ter izdelajo kalkulacijo stroškov. Preveriti morajo tudi ponudnika, predvsem pogodbo o nivoju zagotavljanja storitev na daljši rok.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: