Medicina danes, 3. maj 2011

21. stoletje je poskrbelo za pospešeno informatizacijo dela in poslovanja. Temu valu se ne morejo, niti ne želijo izogniti tudi zdravstvene ustanove, ki vendarle spoznavajo številne prednosti digitalizacije in elektronskega poslovanja. Velik izziv zanje pa predstavlja iskanje ustreznih informacijskih rešitev, ki bi jim bile pisane na kožo. Zato se pogosto ozirajo za domačimi ponudniki, ki bolje poznajo problematiko slovenskega zdravstva in so tudi prilagodljivejši.

Tako kot pri večini gospodarskih subjektov se tudi v zdravstvenih ustanovah vse začne in konča pri delu z ljudmi. Toda v teh okoljih se informatika sooča s povsem drugačnimi pogoji dela. S klasičnimi informacijskimi rešitvami za evidentiranje delovnega časa je namreč v zdravstvu težko doseči zadovoljive rezultate. Prilagodljivost delovnega časa, veliko število urnikov in druge značilnosti delovnih procesov zdravstvenega osebja, kot tudi veliko število nadur, preprosto zahtevajo drugačne organizacijske, uporabniške in tehnične rešitve. Pri teh seveda ni dovolj zgolj evidentiranje delovnega časa, temveč mora informatika podpreti celoten proces upravljanja delovnega časa zaposlenih.

V podjetju Četrta pot iz Kranja imajo s področjem upravljanja delovnega časa več kot dvajsetletne izkušnje, zato so svoje sisteme in rešitve že pred leti prilagodili tudi za področja bolnišnic in zdravstvenih domov. Njihov registrirni informacijski sistem RIS4i danes uporablja že 14 slovenskih bolnišnic, 6 zdravstvenih ustanov pa svoje poslovanje in upravljanje zaposlenih zaupa kadrovsko-informacijskemu sistemu KADRIS.

»Večina zdravstvenih ustanov se je za sodelovanje s podjetjem Četrta pot odločila zaradi celovite rešitve za planiranje razporedov zdravstvenega osebja ter evidentiranje in obračun delovnega časa vseh zaposlenih, ki jo posebej prilagojeno potrebam bolnišnic in zdravstvenih domov že nekaj let ponujamo edini pri nas. Zato smo danes na tem področju uveljavljena blagovna znamka. V prenekateri zdravstveni ustanovi so nad našimi orodji in rešitvami navdušeni ter priznavajo, da jim močno olajšajo vsakodnevna opravila in prinašajo občutne prihranke pri stroških dela,« je povedal Jure Habbe, direktor področja Trženje.

Pametni načrtujejo in spremljajo realizacijo

Osnovo za planiranje razporedov delovnega časa zdravstvenega osebja predstavljajo normativi organizacije, ki opredeljujejo, koliko zaposlenih potrebuje delovišče in delovno mesto v določenem urniku delovnega časa.

Pri racionalnem planiranju naj bi normativi predstavljali optimalno zasedbo zdravstvenega osebja za nemoten potek delovnih procesov, ki se v posameznih obdobjih ali izrednih okoliščinah (epidemija, množična nesreča, ipd.) lahko tudi poveča. Enostavne rešitve za upravljanje delovnega časa temu seveda niso kos. V bolnišnicah brez ustreznih rešitev še danes srečamo značilne neskladnosti (veliko število napak, preveč administrativnega dela, nepregledne in nepopolne evidence o delovnem času ...), ki zmanjšujejo učinkovitost upravljanja delovnega časa zaposlenih, posledično pa negativno vplivajo na organizacijo in stroške dela ter zadovoljstvo zaposlenih.

Z učinkovito informacijsko rešitvijo za evidentiranje delovnega časa zaposlenih se zdravstvena ustanova izogne ročnim evidencam, zaokroževanju podatkov o delovnem času, ročnim izračunom in prepisovanju podatkov s pripadajočimi napakami, s čimer prihrani tako čas kot denar.

Rešitev za upravljanje delovnega časa RIS4i ponuja enoten način dela vseh zaposlenih v vseh organizacijskih enotah. Za učinkovitost informacijske rešitve pa so ključne tudi povezave z aplikacijo za obračun plač in sistemom za kadrovsko evidenco. Hiter in natančen prenos podatkov omogoča očitne prihranke in zmanjšuje možnosti napak, do katerih prihaja pri večkratnih vnosih in prepisovanju podatkov.

V podjetju Četrta pot so kot specialisti za informacijske rešitve za ravnaje z ljudmi pri delu in upravljanje delovnega časa razvili precej dodatnih in uporabnih orodij, ki jih odlikujeta enostavna raba in reševanje dejanskih izzivov. Z njimi lahko zaposleni v eni aplikaciji uredijo najavo in odobritev odsotnosti med delovnim časom, celodnevnih odsotnosti ter nadurnega dela, obvladujejo bolniške liste, upravljajo s potnimi nalogi, dostopajo do podatkov od delovnem času in dopustu, naročajo in evidentirajo koriščenje malic in še precej več.

»Povpraševanje po učinkovitih rešitvah za upravljanje delovnega časa zaposlenih se je povečalo tudi po uveljavitvi zahtev Ministrstva za zdravje, kjer je jasno navedeno, naj se v zdravstvenih ustanovah vzpostavijo pregledni sistemi evidentiranja prisotnosti zaposlenih. Nekatere organizacije in ustanove so se s tem soočile hitreje in lažje, druge pa to še čaka v prihodnosti,« dodaja Habbe.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: