Finance, 11. julij 2011

Dober informacijski sistem je lahko za podjetje, poleg zaposlenih seveda, ključnega pomena. Informacijski sistem mora biti predvsem učinkovit in uporaben ter mora dajati podporo vsem procesom in hkrati nuditi kakovostne podatke za odločanje na najvišji ravni vodenja in upravljanja podjetja.

Predvsem je pomembno to, da informacijski sistem »povezuje« vse preostale aplikacije ter ne nazadnje omogoča, da z njim upravljamo podatke o zaposlenih od same zaposlitve, spremljanja in načrtovanja dela do končnega izplačila plače za delo. Poleg tega pa mora biti uporabniku prijazen ter ob uvajanju novega toliko prilagodljiv, da podjetju ob uvajanju ni treba popolnoma preurediti  vsega svojega poslovanja. Dober informacijski sistem je tisti, s katerim podjetje optimizira svoje procese in na dolgi rok prinaša prihranke.

Kadris 4

Sistem Kadris 4 je prvi informacijski sistem na slovenskem tržišču, ki združuje vsa ključna področja upravljanja z ljudmi pri delu: kadrovske podatke in procese, upravljanje delovnega časa in obračun plač. Poleg tega vsebuje tudi močno podporo varnosti v podjetju, saj pokriva tako nadzor nad fizičnim dostopom do prostorov kot nadzor dostopa do informacijskih sistemov. Podjetju omogoča, da lahko z enim samim informacijskim sistemom pokrije številne procese, jih učinkovito upravlja in optimizira svoje poslovanje.

Modularni sistem

Kot je dejala Nataša Kovačič iz podjetja Četrta pot, je informacijski sistem Kadris 4 modularen. »Na temeljno platformo, ki je lahko kadrovska evidenca oziroma evidenca delovnega časa, postavljamo module, s katerimi pokrivamo kadrovske procese v podjetju ali organizaciji. Mnogo naših poslovnih partnerjev skozi leta dograjuje sistem in s tem vedno bolj optimizira svoje procese.«

Informacijski sistem v šolstvu

»Za izobraževalne ustanove vsaj po naših izkušnjah obstaja prepričanje, da so povsem specifična panoga in da je nemogoče učinkovito evidentirati delovni čas učiteljev in profesorjev, ki del svojega dela opravijo izven delovnega mesta oziroma doma. Ker pa sodobni sistemi omogočajo tako načrtovanje kot različne načine evidentiranja delovnega časa, je ta bojazen odveč, prav tako pa strah pred tem, da bodo s tem v kalupu stalnega nadzora,« je razložila Kovačičeva. Gre za vzpostavitev pravičnega odnosa vseh zaposlenih do ustanove in ustanove do zaposlenih.

Ena od prednosti, ki jih z učinkovitim informacijskim sistemom pridobi organizacija v javnem sektorju, je ta, da so lahko ob obisku delovne inšpekcije pomirjeni, saj sistem poleg natančne evidence trenutne prisotnosti omogoča tako imenovano revizijsko sled. 

Vsi procesi v enem sistemu

Razvoj enotnega informacijskega sistema Kadris 4 se je začel letos z združevanjem kadrovskega, registracijskega in plačnega sistema. Prva dva sta že uveljavljena in dobro znana. Kot je dejala Kovačičeva, kadrovski sistem uporablja 25 podjetij, registracijskega pa preko 600 podjetij. »Logično nadaljevanje kadrovskega procesa iz kadrovske evidence in evidence delovnega časa je obračun plač, ki smo ga do sedaj pokrivali s partnerskimi rešitvami, letos pa smo ta del dopolnili s svojim sistemom za obračun plač. Nekaj naših strank v tem obdobju tako nadgrajuje obstoječe rešitve Četrte poti s Kadrisom 4, veliko novih strank pa smo v zadnjih mesecih pridobili prav zaradi te posebnosti (vsi procesi v enem informacijskem sistemu), ki jo v tem trenutku v Sloveniji lahko ponudimo samo mi.«

O varnosti informacij in pristopni kontroli

Podjetje Četrta pot je razvilo več lastnih varnostnih mehanizmov, denimo združevanje brezkontaktne in kontaktne tehnologije kartic, uporabo infrastrukture javnih ključev (PKI), poenotenje avtentikacije med različnimi sklopi ter povezovanje overoviteljev digitalnih certifikatov. »Za kontrolo pristopa in številna druga opravila tako služi kar pametna kartica PKI. S tega vidika je naša tehnična varnost daleč nad slovenskim povprečjem,« razlaga sogovornica. V šolstvu je področje varovanja informacij še kako pomembna, zato morajo vse institucije dobro premisliti komu zaupajo sodelovanje in svoje podatke. Četrta pot je v ta namen pridobila certifikat ISO 27001, s katerim izkazujejo, da to področje profesionalno obvladujejo.

Logična pristopna kontrola (PKI)

Sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo vedno večjo dostopnost, povezanost in odprtost. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa sta potrebna omejitev in nadzor dostopa do območij, prostorov in podatkov, kar imenujemo pristopna kontrola. Logična pristopna kontrola je namenjena omejitvi in nadzoru vstopa v računalnik (prijava), računalniško omrežje in različne programske aplikacije ter za digitalni podpis in digitalni certifikat.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: