ss

Četrta pot je junija 2011 pridobila mednarodni certifikat po zahtevah standarda ISO 27001:2005, s katerim izkazuje urejenost pri upravljanju varovanja informacij oz. uvedbo ustreznih postopkov za varovanje informacij o poslovnih partnerjih in internih informacij.

Sodobno poslovanje spremlja vedno večja odvisnost od informacijskih tehnologij, informacijska odprtost organizacij in povečevanje pomena informacij. Zato smo v podjetju Četrta pot uredili in poenotili procese za zagotovitev zaupnosti podatkov naših poslovnih partnerjev ter na področju informacijske varnosti uvedli standard za upravljanje varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Pomen varovanja informacij v informacijski dobi je izrednega pomena, saj nevarnosti prežijo na vsakem koraku. Neustrezno varovanje informacij, uhajanje zaupnih informacij preko elektronske pošte, morebitne notranje ali zunanje zlorabe informacijskih virov ali zgolj malomarnost oz. nevednost zaposlenih, so le nekateri izmed primerov, ki lahko v podjetju povzročijo precejšnjo škodo.

Zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij igrajo bistveno vlogo pri ohranjanju konkurenčnosti, denarnih tokov, dobičkonosnosti, usklajenosti z zakonom ter uspešnem poslovanju na dolgi rok. Za podjetje standard ISO 27001:2005 pomeni kakovosten znak varovanja informacij.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: