Jih (sploh) imate? Jih (že) poznate? Kako pa ravnate z njimi?

Vsaka organizacija, ki je kaj vredna, ve, kdo so njeni nepogrešljivi ljudje, ki vplivajo na rezultate in uspešnost podjetja. Tukaj ne mislimo na že vsem znani termin »talenti« – ti ljudje so še veliko več. To so osebe, ki delajo samostojno in proaktivno, z veliko prodornosti in poguma ter pri tem spreminjajo stvari. Iz (navideznega) kaosa ustvarjajo red, znajo voditi ali povezovati, ustvarjati, tudi izumljati in dejansko nekaj uresničiti.

Ti ključni igralci se svojih nalog lotevajo s popolno predanostjo delu in, ne nazadnje, podjetju. To počnejo z »dušo in telesom«. Njihova osebnost in odnos do dela ter do sodelavcev sta velikokrat pomembnejša kot dejanski rezultat ali izdelek, ki ga ustvarijo, saj je njihova največja vrednost »sodelovanje «, torej delo oziroma odnos s sodelavci. Kaj od tega, je odvisno od tipa in ekosistema organizacije. Kaj je torej zanjo pomembnejše, končni rezultat ali pot do rezultata. Na oboje namreč lahko vpliva ključni igralec, nepogrešljiva oseba. Ti ljudje so prav tako ključni gradniki intelektualnega kapitala v podjetju. Za podjetje so resnično pomemben dejavnik in gradnik uspešnosti.

Ima jih čisto vsako podjetje

Takšne ljudi ima vsako podjetje. Nekatera enega, nekatera več. Le prepoznati jih mora – ali pa si dovoliti prepoznati jih in priznati. Predvsem morajo to storiti vodilni, ki imajo pristojnost odločanja. Če tega ni, to povzroča veliko oviro v organizacijskem sistemu/življenju organizacij. Kajti ti ljudje so lahko za marsikoga tudi »grožnja« – bodisi za svojega vodjo bodisi za preostale sodelavce v timu. Vsaka organizacija potrebuje več ključnih igralcev, tistih nepogrešljivih, saj ti »držijo skupaj« poslovanje in stvari premikajo naprej. Uprave in lastniki si želijo takšnih igralcev, zato morajo biti pozorni na to, komu (vodje) dajejo vajeti v roke. Prav vodje namreč odločajo o tem in dajejo (javno) neformalno priznanje ter dopustijo, da so ključni igralci to, kar dejansko so.

Za vsakega izmed nas, ki sodelujemo v procesih, vodenju in delamo z ljudmi, je Kadris 4 nepogrešljivo orodje.

Prepoznati, pripeljati, skrbeti

Formalni vodje morajo biti za ravnanje s ključnimi kadri ustrezno usposobljeni. Ampak to je druga zgodba. Poudariti želimo, da o ključnih igralcih, nepogrešljivih sodelavcih, govorimo in z njimi ustrezno ravnamo. Dejstvo je, da ravnanje z njimi ni zgolj »kadrovski« proces, temveč poslovni. Vsaka organizacija, ki želi biti konkurenčna in uspešna, mora imeti ključne kadre.  Mora jih prepoznati ali poiskati ter jih »pripeljati« v podjetje, potem pa, kar je najzahtevnejše, zanje tudi skrbeti.

Ko podjetje ve, koga ima, mora te ljudi podpirati, motivirati, navduševati, jim dajati občutek, da jih ceni, in kazati zavedanje o tem, da so. Tudi zato, da ostanejo, da jih v podjetju zadržijo. Z njimi se je treba ukvarjati (tudi v obliki coachinga).

Treba je imeti pravo orodje

Kadrovski menedžerji bi rekli, da gre pri tem za »mehko« področje – obstaja, je zelo pomembno, vendar neoprijemljivo, saj o njem ni podatkov (številk, zapisov ...). Vendar je treba ključne kadre, nepogrešljive sodelavce, osrednje člene v timu in potencialne sodelavce voditi ter pri tem imeti v podporo orodje, ki je narejeno »po meri«. O teh kadrih je treba imeti zapise, treba je pripravljati strateške smernice za razvoj, spremljati napredek, analizirati prispevek h končnemu uspehu tima in podjetja, spremljati postavljene mejnike in njihovo doseganje. Taki podatki ne smejo biti »nezapisani« – le obstajati ali obstati v zraku. Dejstva, ugotovitve, načrti, želje, sklepi, rezultati zahtevajo orodja za ravnanje z njimi.

Kadris 4 je naše življenje

V Četrti poti razvijamo informacijski sistem, ki vse to omogoča. Naš Kadris 4 je rezultat dejanskega strokovnega dela na področju vodenja ljudi in ravnanja z njimi ter informacijske podpore, ki je za to potrebna. Razvijamo to, kar sami preverimo in tudi živimo. Naše življenje v podjetju je naš produkt Kadris 4. Za vsakega izmed nas, ki sodelujemo v procesih, vodenju in delamo z ljudmi, je nepogrešljivo orodje pri delu. Najobčutljivejša in najmehkejša področja pri ravnanju z ljudmi so tista, ki jih zajemamo v modulih Ciljno vodenje, Razvoj kadrov in Izobraževalni center. Našim poslovnim partnerjem, bodočim strankam in uporabnikom produkta ne prodamo zgolj kot programsko opremo z implementacijo, temveč z našimi strokovnjaki sodelujemo že pri ustvarjanju orodja, pri uporabniških zahtevah. Tako v zadovoljstvo vseh razvijemo in implementiramo takšno orodje, ki omogoča celostno informacijsko podporo v vseh (kadrovskih) procesih.

Ko podjetje obvladuje področje ravnanja s ključnimi sodelavci, je zmagovalec v boju za pridobivanje najboljših ljudi, v učinkovitosti in produktivnosti, hkrati pa se poveča občutek pripadnosti in zavzetosti zaposlenih in poslovnih partnerjev, ne nazadnje se približamo tudi končnemu cilju – poveča se dobiček. Sliši se zelo »kapitalistično«, vendar tako in prav zato je zgrajen svetovni poslovni ustroj in trg. Torej, živimo ga.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: