Finance, 19. 2. 2015

Podjetje Četrta pot je ob 25-letnici delovanja v sodelovanju z mestno občino Kranj in Društvom poslovnih žensk FAM organiziralo poslovno-gospodarski forum, na katerem so udeleženci ob rdeči niti, ki jo je spremljal slogan »Uspešne zgodbe se povezujejo!«, predstavili svoje ideje in vizije v zvezi s povezovanjem domačih tehnoloških in drugih podjetij.

Sto petdeset direktorjev in menedžerjev slovenskih podjetij je prisluhnilo in aktivno sodelovalo pri analizi razlogov za uspeh in neuspeh domačega podjetništva. Uspešna podjetja tepejo predvsem prevelike obremenitve dela in prenormiranost, zato se zavzemajo za spremembe delovnopravne zakonodaje, s katerimi bi dosegla večjo prilagodljivost poslovanja in na račun manjše obremenitve plač bolje nagradila uspešne zaposlene ter tako še spodbudila samostojno in odgovorno delo. Togo in z birokracijo prepleteno gospodarsko okolje v Sloveniji namreč ne spodbuja podjetništva, temveč ga omejuje na vsakem koraku.

»Svet se je v zadnjih desetletjih zelo spremenil, zakonodaja pa skoraj nič. Delodajalce žulijo neprimerna dohodninska lestvica in velike obremenitve dela ter težave pri stimuliranju dobrega kadra,« je povedal Boris Šolar, direktor podjetja Četrta pot.

Na okrogli mizi ob 25-letnici Četrte poti so razpravljali (z leve) voditeljica Jana Petkovšek Štakul, Matjaž Čadež, predsednik uprave Halcoma, Boris Šolar, direktor Četrte poti, Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, Peter Pogačar z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Samo Roš, član uprave Leka, in Peter Frankl, direktor in glavni urednik časnika Finance.
Na okrogli mizi ob 25-letnici Četrte poti so razpravljali (z leve) voditeljica Jana Petkovšek Štakul, Matjaž Čadež, predsednik uprave Halcoma, Boris Šolar, direktor Četrte poti, Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, Peter Pogačar z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Samo Roš, član uprave Leka, in Peter Frankl, direktor in glavni urednik časnika Finance.

Sodelujoči na okrogli mizi – Peter Pogačar z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Boris Šolar, Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, Matjaž Čadež, predsednik uprave Halcoma, Samo Roš, član uprave Leka, in Peter Frankl, direktor in glavni urednik časnika Finance – so se zavzeli za strukturno spremembo obremenitev, za ohlapnejše predpise ter za več odgovornosti in podjetništva. Želijo si sprememb dohodninske lestvice, da bi omogočala nagrajevanje sposobnih in prodornih strokovnjakov, ter bolj prožne zakonodaje pri  odpuščanju zaposlenih, ko nastanejo nepremostljiva neskladja med delodajalcem in zaposlenim.

Občina Kranj kot zgled

Mestna občina Kranj je že naredila odločne korake k odpiranju h gospodarstvu, saj je kot prva v državi uvedla pisarne za podjetja, evropska sredstva in zadovoljstvo občanov. Pri tem se zgleduje po uspešnih praksah v podjetjih, zlasti storitvenih. Prav tako se pri gospodarstvu zgleduje pri pripravi projekcije proračunov za prihodnje osemletno obdobje ter hkrati pripravlja razvojno vizijo za prihodnjih 15 let.

»Verjamem, da velik del vašega uspeha lahko pripišemo viziji. Vizija je tista, ki je v preteklosti premikala gore, vizija je tista, ki nam je zagotavljala napredek. Mestna občina Kranj ima zelo močno vizijo, da bo Kranj znova postal gospodarsko, športno in kulturno središče Gorenjske. Kdorkoli bo želel v Kranju investirati, graditi, zaposlovati, širiti proizvodnjo ali narediti izpostavo, ima vrata občinske uprave in moje pisarne odprta 24 ur na dan in še rdečo preprogo mu bomo pogrnili,« je podjetnike v svoje mesto povabil Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj.

Tehnologija prinaša napredek

Dogodek se je nadaljeval v Mestni knjižnici Kranj, kjer je Šolar opisal četrt stoletja razvoja kadrovskih informacijskih in identifikacijskih sistemov, ki so temeljni kamni poslovne ponudbe Četrte poti. Med izzivi in referenčnimi projekti je Tomaž Frelih, direktor razvoja strojne opreme, predstavil projekt informatizacije Mestne knjižnice Kranj, ki tudi zaradi informacijske opreme Četrte poti velja za ta hip najsodobnejšo knjižnico v državi. V omenjeni knjižnici so namreč vse naprave nadgradili tako, da podpirajo brezstično tehnologijo, kar je omogočilo tudi uvedbo dodatnih storitev. Napredni knjigomati in boljša integracija s knjižničnim sistemom Cobiss ter občutna pospešitev procesov in dela pri blagajni so le najbolj očitne izboljšave uporabniške izkušnje.

Podjetje Četrta pot je jasno zavezano k stalnemu napredku in razvoju novih in inovativnih rešitev, ki bodo tlakovali pot dobrim poslovnim rezultatom v prihodnjem desetletju. Družba se že usmerja na nove trge, kot so države nekdanje Jugoslavije, države EU, pripravlja pa tudi nove rešitve na področju šolstva, s katerimi želi sistematično in strateško sodelovati v informatizaciji ta hip podhranjenih področij.

Podpora mladim

Da na mladih svet stoji, se zavedajo tudi v Četrti poti. Ni samo dejstvo, da je vsako uspešno podjetje soodgovorno za vzgojo in motivacijo ter razvoj strokovnjakov, to je hkrati njihova zaveza. Prihodnost in strateški razvoj podjetja sta mogoča le z zavestnim delovanjem in načrtovanjem, kdo in s kakšnim znanjem bo soustvarjal nove rešitve in poslovno uspešnost podjetja. Četrta pot zato sodeluje s kariernimi centri Univerze v Ljubljani in z več domačimi laboratoriji (LTFE, OpenLab, projektom Inženir bom) ter fakultetami Univerze v Ljubljani.  Sinergija novih idej mladih potencialov in znanja ter izkušenj strokovnjakov v podjetju je zdravo izhodišče in dokazuje vlogo sodelovanja, ki tako le potrjuje slogan podjetja ob 25-letnici – »Uspešne zgodbe se povezujejo!«.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: