Glas Gospodarstva, jesen 2015

Podjetje Četrta pot danes sodi med najuspešnejša informacijska podjetja v Sloveniji, ki letos praznuje 25-letnico delovanja. Od enega prvih ponudnikov kartičnega sistema registracije delovnega časa in pristopnega nadzora kontrole, so se razvili v proizvajalca programske in strojne opreme, ki spada med največja slovenska podjetja na področju razvoja informacijskih sistemov za plačilni promet in informacijske podpore kadrovskih procesov v Sloveniji. Pogovarjali smo se z generalnim direktorjem podjetja, Borisom Šolarjem.

Boris Šolar, generalni direktor podjetja Četrta pot

Četrta pot je zgodba o uspehu. Kako vam je to uspelo v 25 letih?

Predvsem smo zrasli zaradi rednega vlaganja v razvoj naših storitev in produktov. V razvoju dela več kot polovica zaposlenih v podjetju, in zato nam je uspelo že od samega začetka ohranjati inovativnost.

Danes v informacijski tehnologiji prevladujejo vprašanja, vezana na podatkovne in programske oblake. Četrta pot se z oblakom ukvarja že dlje časa.

Poslovni model smo začeli uvajati že pred petnajstimi leti, ko smo na svoje 'oblake' začeli priklapljati prve plačilne sisteme na avtobusih. Vendar pa ta  rešitev ni edina inovacija podjetja. Leta 1990 smo bili na primer med prvimi na svetu pri uvajanju pametnih brezkontaktnih identifikacijskih kartic, leta 1998 smo med prvimi na svetu uvedli mobilne računalnike za avtobuse in brezkontaktne pametne kartice kot plačilno sredstvo. Leta 2003 smo že uvedli  brezkontaktne pametne identifikacijske kartice za plačevanje cestnin.

Kako se inovativnost odraža v poslovanju podjetja?

Omogočila nam je, da smo krizo preteklih let preživeli zelo dobro. Kljub težkim razmeram na trgu, smo zadnja leta ustvarjali med 3,5 in 5 milijoni evrov prihodkov na leto in zagotavljali organsko rast. Od leta 2009 smo povečevali število zaposlenih in prihodke. Lani smo sicer končali z nekoliko nižjimi  prihodki, a vseeno porabili približno pet odstotkov več za plače, za petino zmanjšali obveznosti do bank in podvojili dobiček.

Kako vam je to uspelo?

Usmerili smo se v iskanje novih trgov, seveda pa smo nenehno razvijali tudi nove produkte. Na tujih trgih tako opravljamo razvojne projekte za podjetje  NXP, ki je največje svetovno podjetje na področju NFC tehnologije.

Eden vaših glavnih produktov je Kadris 4, informacijski sistem za upravljanje kadrovskih podatkov in procesov pri ravnanju z zaposlenimi. Kje so glavni izzivi pri razvoju tovrstnih sistemov?

Pri razvoju in uvedbi kadrovskih sistemov je največ izzivov pri t. i. mehkih področjih ravnanja z ljudmi, ki jih je težje 'programirati', saj gre za vsebine in procese, ki ne temeljijo na oprijemljivih podatkih, na primer upravljanje ključnih kadrov, karierni razvoj zaposlenih in upravljanje znanja v podjetju,  predvsem lastnega 'know-how'. Poleg tega pa imajo naročniki zelo različne zahteve in potrebe, kar zahteva strukturiran pristop k iskanju rešitve, razvoju in uvedbi. Podjetja želijo prilagoditev rešitev svojemu okolju in to jim tudi ponudimo s pomočjo strokovnjakov, ki znajo z ustreznim pristopom razviti rešitev, jo uvesti v delovno okolje ter poskrbeti za zanesljivost delovanja in partnerski odnos na dolgi rok. To nam odlično uspeva, kar kaže tudi podatek, da je Kadris 4 danes največkrat uporabljena kadrovska aplikacija.

Katere so ključne prednosti rešitve za podjetja?

Premišljeno uveden kadrovski informacijski sistem lahko bistveno izboljša bilanco podjetja, saj z njim podjetja lahko prihranijo od nekaj deset do tudi več sto tisoč evrov letno, odvisno od velikosti in dejavnosti. Če delate z nami, vam kot edini v Sloveniji nudimo in zagotavljamo, da lahko vse procese vodite in upravljate v enem sistemu – Kadris 4 namreč omogoča registracijo delovnega časa, pristopno kontrolo, kadrovsko evidenco in vsa področja upravljanja kadrov vključno z vso dokumentacijo (HRM) in prenos podatkov v plače, ne nazadnje tudi izračun plač in tiskanje kuvert, ali pošiljanje informacije o plači na osebni portal vsakega zaposlenega.

Prednosti so tudi poenotenje različnih evidenc, kar prihrani ogromno delovnih ur na več področjih: vodstvenem, kadrovskem in računovodskem, manj je
administrativnega dela in napak, pretok podatkov za sprejemanje odločitev je hitrejši, poslovno in strokovno delo je učinkovitejše. Poleg tega omogoča Kadris 4 podrobno spremljanje vsakega zaposlenega, njegovih kompetenc, razvoja potencialov in realizacije svojih kariernih ciljev.

Pri kadrovskih aplikacijah je pomembna tudi varnost informacij.

Seveda. Varnost osebnih podatkov in dostopov dosegamo z virtualizacijo aplikacij, kjer zagotavljamo nadzorovan in zaščiten dostop do aplikacij v varnem strežniškem sistemu in večjo varnost podatkov zaradi centraliziranega varovanja in arhiviranja podatkov. Že od leta 2010 smo med prvimi IT podjetji v podjetje uvedli sistem vodenja varovanja informacij po standardu ISO 27001.

Omenili ste, da boste v podjetju zaposlovali nove strokovnjake. Ali nove kadre iščete tudi na fakultetah?

Vsekakor, saj menim, da na mladih svet stoji. Prihodnost in strateški razvoj podjetja sta namreč možna le z zavestnim delovanjem in načrtovanjem, kdo in s kakšnim znanjem bo soustvarjal nove rešitve in poslovno uspešnost podjetja. Zato dobro sodelujemo s kariernimi središči Univerze v Ljubljani in z več domačimi laboratoriji (LTFE, projektom 'Inženir bom') in fakultetami Univerze v Ljubljani. Prav sinergija novih idej mladih potencialov in znanja ter izkušenj strokovnjakov v podjetju je zdravo izhodišče in dokazuje vlogo sodelovanja. Še posebej podpiramo delo OpenLaba v Kranju. Včasih so se mladi nadobudni strokovnjaki zbirali in kalili v radioklubu, danes je pa to OpenLab.

Kaj vse načrtujete letos?

Obeta se nam kar precejšen skok prihodkov iz prodaje, saj načrtujemo, da bodo ti dosegli krepko čez 6,5 milijonov evrov. To pa pomeni tudi dodatno zaposlovanje. Takšno rast, okoli 60 %, bomo dosegli zaradi novih projektov, med njimi je tudi projekt plačilnega sistema za Hrvaške železnice in avtobusni
promet na Hrvaškem. Dogovarjamo pa se tudi za druge nove posle na tujih trgih, pri tem računamo tudi na posle, ki jih prinaša sodelovanje na področju kartične tehnologije s podjetjem NXP. Pripravljamo pa tudi nove rešitve na področju šolstva, s katerimi želimo sistematično in strateško sodelovati v informatizaciji trenutno podhranjenih področij. Ob taki rasti je pomembnih več podatkov. Prvi je, da smo tudi na obstoječih produktih dosegli 36 % rast že v prvih devetih mesecih letošnjega leta, drugi pa, da smo vse to izvedli brez dodatnih kreditov in le z nekaj dodatnimi novimi sodelavci. Zdaj nam je popolnoma jasno, da imamo še ogromno energije 'v rezervi'. Kompas je naravnan na smer: 100 zaposlenih, zadovoljni sodelavci, zadovoljni kupci in uporabniki, v rokih plačane vse obveznosti, 'cesarju, kar je cesarjevega', visoko nadpovprečne plače, gorenjski petki in 20 milijonov evrov letnega prometa. Sicer bo to še dolga pot, 'sliši' se pa dobro. In nič bat, še boste slišali za nas!

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: