5. in 6. novembra 2018 je Portorož v znamenju strokovnega srečanje ravnateljev in ravnateljic osnovnega šolstva, ki ga organizira Šola za ravnatelje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Glavna tema in središče strokovnih razprav je učenje. Predavatelji so spregovorili o ustvarjanju pogojev za spodbujanje učenja z vidika značilnosti generacij Y in Z in helikopterskega starševstva, o avtonomiji učiteljic in učiteljev kot polnomočnih izvajalcev izobraževalnih programov, o tem, da je znanje javno dobro in mora biti kot tako dostopno vsem starostnim skupinam, etc.

Četrta pot kot pokrovitelj vseh strokovnih srečanj ravnateljev in ravnateljic izobraževalnih ustanov te dni v Portorožu predstavlja paket RIS Šolar - posebej prilagojeno registracijo delovnega časa za vse izobraževalne ustanove z enostavnimi in zanesljivimi rešitvami za evidentiranje in upravljanje delovnega časa, odsotnosti, vodenje letnega fonda ur in pripravo podatkov za obračun plač.

Novice - Četrta pot na strokovnem srečanju ravnateljev

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: