V veliko čast nam je, da smo soustvarjali letošnje srečanje priznanih HR strokovnjakov in managerjev iz različnih dejavnosti in skupaj z njimi razpravljali o izzivih, ki nas čakajo na področju kadrovskega dela v prihodnje. G. Tomaž Ovsenik, strokovnjak s področja svetovanja in upravljanja talentov podjetja Četrta pot, je predaval o IT orodjih, ki jih razvijamo z namenom poenostavitve kadrovskih procesov v podjetjih, o razumevanju potreb naročnikov in implementaciji digitalizacije procesov.

Predavatelji so se dotaknili aktualnih trendov, ki vplivajo na kadrovske izzive v prihodnosti. Spregovorili so o generacijskem prepadu generacij X in Y (milenijcev), o digitalizaciji, o vrednotah, ki motivirajo nove generacije, o zaposlovanju in zadržanju zaposlenih. Dobri kadri ali talenti so ključna vrednost in največji izziv, s katerim se podjetja srečujejo. Da je pomanjkanje kvalitetne in ustrezne delovne sile žgoča tema, so potrdili tudi osrednji HR managerji priznanih slovenskih podjetij in delili svoje izkušnje z reševanjem te problematike. Hvala Romani Vodenik iz Domela, Roku Zupančiču iz Nove KBM, Brigiti Juhart iz Impola in mag. Klemenu Žibert iz Kariere. Lahko bi rekli, da je skupna nit sreče (ali zadovoljstva) zaposlenih v tem, da se čutijo vključene v projekte ali procese dela, da imajo jasno definirane cilje in prosto izbiro poti do uresničevanja teh ciljev.

Dr. Veronika Podgoršek, družinska in zakonska terapevtka, je zaključila srečanje s pogovorom malo drugače in spregovorila o medosebnih odnosih, o izražanju sebe, o razlikah med žensko in moško percepcijo izražanja in medsebojnega (ne)razumevanja ter o odnosih med sodelavci, ki izvirajo iz nas samih.

Srečanje je bilo kakovostno, zato izrekamo zahvalo za povabilo in čestitke za organizacijo srečanja Založbi Forum Akademija.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: