Višja strokovna šola iz Šolskega centra Kranj je sklopu seminarskih vaj pri predmetu Ekonomika podjetja izvedla strokovno ekskurzijo v podjetje Četrta pot d.o.o. za redne študente 2. letnika programa Informatika.

Poleg predstavitve podjetja, naših produktov in dosežkov, smo jim predstavili, kako poteka digitalizacija poslovnih procesov na strani naših naročnikov in kako poteka delo programerja / informatika v oddelku Razvoj poslovnih rešitev. Pokazali smo jim nekaj primerov digitalizacije konkretnih poslovnih procesov. V zaključnem delu smo predstavili, kako poteka usklajevanje  med vsebinskim delom posameznega naročila oz. potrebami strank na eni strani in razvojniki oz. IT-strokovnjaki na drugi strani.

Študenti so aktivno sodelovali v predstavitvi, saj so preko spletne aplikacije Menti odgovarjali na vprašanja: poznavanje podjetja pred obiskom, raziskava o podjetju Četrta pot, preden so prišli v podjetje, ali že kje delajo in kaj jih motivira pri iskanju dela oz. pri delu samem.

Študente smo povabil k spremljanju potreb podjetja po novih kadrih oz. povabilu k oddaji življenjepisa. 

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za doprinos k prepoznavnosti Četrte poti med generacijo letnika 2001-2002. 

Novice - [2. in 9.12.2019 Šolski center Kranj]: Strokovna ekskurzija študentov Novice - [2. in 9.12.2019 Šolski center Kranj]: Strokovna ekskurzija študentov Novice - [2. in 9.12.2019 Šolski center Kranj]: Strokovna ekskurzija študentov

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: