Spoštovani poslovni partnerji,

uradno sprejet in v uradnem listu št. 49/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost.

Eden izmed ukrepov je tudi oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačane plače za delo v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 za gospodarski sektor.

Da bo priprava podatkov za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačane plače za delo v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 v sistemu KADRIS 4 potekala čim bolj enostavna, smo pripravili celostno rešitev, ki bo v registracijskem delu KADRIS 4: RIS vrste plačil razdelila do 12.3. in od 13.3 do 31.5.2020 in jih pripravila za prenos v plačni sistem KADRIS 4: PIS.

Koraki za pripravo vrst plačil in prenos v plače so:

1. Priprava seznama oz. skupine vrst plačila, katere je potrebno razdeliti.

  • Redno delo (primer: »001K - Redno delo«).
  • Odsotnosti - med odsotnosti se šteje Letni dopust, Plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin (npr: Izredni dopust), Izobraževanje, Prazniki in dela prosti dnevi in ko delavec ne dela s strani delodajalca. 
  • Dodatki vezani na »Redno delo« - med dodatke se štejejo »Popoldanski oz. Izmenski dodatek«, »Nočni dodatek«, »Nedeljski dodatek« in »Praznični dodatek«.
  • Bolniške odsotnosti do 30 dni v breme delodajalca za obdobje od 13.3. do 10.4.2020.

2. Izvedba obstoječega preračuna za celotno obdobje.

3. Na podlagi seznama vrst plačil, potrjenega s strani naročnika, se kreira nove vrste plačil in označi z oznako »K« (primer: »001K - Redno delo«).

4. Priprava kopije tabele, ki shrani kopirane preračunane podatke za obdobje celotnega meseca.

5. Izvedba preračuna za 1. del obdobja (do 12.3.2020).

6. Priprava kopije tabele preračuna za 1. del obdobja (do 12.3.2020).

7. Izvedba preračuna za 2. del obdobja (od 13.3.2020), za vrste plačil z oznako »K« (primer: »001K - Redno delo«).

8. Priprava kopije tabele preračuna za 2. del obdobja (od 13.3.2020).

9. Analiza izračunanih podatkov.

10. Prevzem podatkov evidence dela za cel mesec marec iz registracijskega dela sistema KADRIS 4: RIS v plačni del sistema KADRIS 4: PIS.

11. Obračun plače za mesec marec 2020 v enem obračunu, z izvedbo obračuna plače do 13.3.2020 in izvedbo obračuna plače od vključno 13.3.2020 po pravilih ZIUZEOP.

ZIUZEOP objavljen v uradnem listu se nahaja na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf.  

V kolikor vas omenjena rešitev zanima, nas kontaktirajte po e-pošti podpora@cetrtapot.si ali prodaja@cetrtapot.si oz. nas pokličite na 04 280 66 22/60.

Želim več informacij o tem 

Lep pozdrav,

ekipa Četrte poti

Slika: Prikaz vrste del in plačil v sistemu KADRIS 4

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: