Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ali ZIUZEOP in ZZZS prinašata spremembe tudi na področju ureditve nadomestil bolniških odsotnosti. 

V skladu s sprejeto zakonodajo smo v informacijskem sistemu KADRIS 4 pripravili rešitev, ki digitalizira nove vrste bolniških odsotnosti po različnih obdobjih in nove vrste plačil, ki so opredeljene v novem zakonu in veljajo za čas epidemije COVID-19.

KADRIS 4 ima digitalizirane nove časovne delitve in vrste bolniških odsotnosti, ki so opredeljene v zakonu ZIUZEOP. Ta rešitev omogoča hitro in zanesljivo pripravo novih vrst plačil za uveljavljanje refundacije nadomestil s strani delodajalcev za čas epidemije COVID-19.

Digitalizacija bolniških odsotnosti pokriva sledeča področja:

1. Delitev bolniških odsotnosti po obdobjih:

a.) Obdobje 01.01.1900 – 12.03.2020 → obstoječe bolniške odsotnosti in vrste plačila.

b.) Obdobje 13.03.2020 – 10.04.2020 → bolniške odsotnosti, za katere velja oprostitev plačila prispevkov bolniških odsotnosti do 30 dni v breme delodajalca, za katerega velja oprostitev plačila prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

c.) Obdobje 11.04.2020 – 31.05.2020 → bolniške odsotnosti, za katere velja, da so od 1. dne v breme ZZZS, delodajalec pa za te odsotnosti dobi refundirano izplačano nadomestilo.

d.) Obdobje 01.06.2020 – 31.12.2100 → bolniške odsotnosti po prenehanju veljave ukrepov iz zakona.

Opomba: Pogoj je, da Vlada RS ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona. V primeru, da se obdobje refundirane bolniške odsotnosti spremeni, bo potrebna nova nastavitev obdobij, nova delitev odsotnosti in nove vrste plačil.

2. Nove vrste odsotnosti.

Nastavitev novih vrst odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen).

3. Nove vrste plačil.

Nastavitev novih vrst plačil za obdobja od 13.03.2020 do 10.4.2020 in od 11.04.2020 do 31.05.2020, glede na usklajen šifrant vrst plačil s strani naročnika.

4. Povezave posameznih odsotnosti z razlogi zadržanja na obdobja iz 1. koraka.

5. Prenos bolniške odsotnosti in vrste plačil v katerikoli plačni sistem preko nastavitev povezovalnih tabel prenosa.

6. Povezava števcev z novo odprtimi odsotnostmi.

Pogoj za izvedbo opisane rešitve je uveden modul Bolniški list ali Elektronski bolniški list (eBOL) in verzije aplikacije 4612.52 ali 4654 ali 4754 in RIS 4612.22 ali 4612.30 ali 4612.42.

V kolikor vas omenjena rešitev zanima, nas kontaktirajte po e-pošti prodaja@cetrtapot.si oz. nas pokličite na 04 280 66 60.

Želim več informacij o tem 

Slika: Prikaz novih delitev in vrst bolniških odsotnosti v sistemu KADRIS 4

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: