V skladu s 46. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), objavljenem v Uradnem listu RS št. 203/2020 na dan 30.12.2020, imajo zavarovanci, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti, pravico do nadomestila plače že od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okuženosti s COVID-19 v višini 100 % osnove plače, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal.

Kot razlog te zadržanosti se določi »bolezen«. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajalcem dejavnosti po 46. členu ZIUPOPDVE povrne sredstva za razliko med 100-odstotnim nadomestilom in 80-odstotnim nadomestilom za razlog »01-bolezen« od vključno 31.12.2020 (ne glede na to, ali je bil prvi dan tega staleža pred 31.12. 2020 ali po tem datumu) do vključno 31.12.2021.

Navodilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se nahaja v spodnji povezavi: 

http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866400315D34?OpenDocument

Rešitev priprave podatkov bolniških odsotnosti za uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev za zavarovance okužene s COVID-19 na delovišču pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti po 46. členu ZIUPOPDVE za razlog zadržanja smo poimenovali »15. Bolezen – 46. člen« in se nahaja na spodnji povezavi.

Opis rešitve »15. Bolezen – 46. člen« v KADRIS 4: RIS + PIS

Novice - [PKP7 UKREPI] 100% nadomestila za bolniške v zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih

Za več informacij pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na 04 / 280 66 60.

Želim več informacij o tem


Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: