Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, dolžan o tem obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu mora delodajalec na IRSD oddati preko portala SPOT.

Tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE) je med drugim določil, da morajo delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezno obvestiti IRSD preko portala SPOT.

V e-obvestilu delodajalec navede:

  • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matično številko in dejavnost, ki jo opravlja),
  • podatke o delavcih, ki bodo opravljali delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
  • opredeli morebitna tveganja za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Po oddaji vloge preko portala SPOT se podatki o oddani vlogi zapišejo v evidenco, ki jo vodi IRSD.

Obrazec na portalu izpolnjevalca vodi po korakih izpolnjevanja obvestila. Če želi delodajalec hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je na portalu SPOT ob vlogi na voljo excelova predloga, ki jo izpolni in ob oddaji pripne k vlogi.

Več informacij o postopku pridobivanja pooblastila za oddajo vloge in registracije SIPASS računa je na povezavi Napotitev delavca na delo na domu | SPOT (gov.si).

Delodajalci, ki v letu 2021 nadaljujete z organiziranim delom na domu pozivamo, da čimprej obvestite IRSD preko portala SPOT. Če uporabljate naš sistem KADRIS 4, lahko hitro in enostavno pridobite izpis podatkov za pripravo predpisane tabele na portalu SPOT.

KADRIS 4 vam lahko izpiše naslednje podatke:

Ime in priimek zaposlenega, začetek dela od doma ter predviden konec dela od doma.

Več zakonskih informacij o napotitvi delavca na delo na domu se nahaja TUKAJ.

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: