Vlada Republike Slovenije in sindikati so 28.5.2021 sklenili Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev leto 2021. Dogovor omogoča uveljavitev višjih pravic za javne uslužbence in poenoten način obračuna stroškov. Ukrepi iz dogovora so že objavljeni v Uradnem listu in veljajo pri obračunu plač za mesec junij 2021.

Z dogovorom se uresničujeta tudi dva ukrepa Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za debirokratizacijo, in sicer premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju, ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, s katero se odpravlja veliko nepotrebnega administriranja, hkrati pa se zagotavlja tudi enaka obravnava vseh javnih uslužbencev. 

V nadaljevanju so pripravljeni opisi rešitev novih vrednosti in/ali načinov obračunavanja povračilnih stroškov in drugih prejemkov v sistemu KADRIS 4, ki so posledica tega dogovora. Vsem uporabnikom sistema KADRIS 4, ki ste/boste pristopili k podpisu aneksov h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, priporočamo naročilo programskih dopolnitev, saj novosti veljajo že pri obračunu plač in stroškov za mesec junij 2021.

PREVOZI NA DELO IN Z DELA 

Po novem je izračun potnih stroškov prevoza na delo in z dela za vse javne uslužbence poenoten in se izračunava zgolj na podlagi razdalje oz. kilometrine med krajem bivališča in krajem opravljanja dela. Povračilo stroškov kilometrine znaša za vsak kilometer 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov (trenutno 8 %), vendar ne manj kot 30 evrov, pri čemer pa se upošteva dejansko število prihodov na in odhodov z dela. Slednja novost zahteva razvojno dopolnitev v modulu Prevozi na delo sistema KADRIS 4. 

Opis rešitve v modulu KADRIS 4: RIS - Prevozi na delo

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Regres za prehrano med delom se s 3,99 evrov zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom. 

Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS.

Opis rešitve v modulu KADRIS 4: RIS - Izračun vrst plačil 

DNEVNICE IN KILOMETRINA ZA UPORABO LASTNEGA AVTOMOBILA ZA NAMENE ZA SLUŽBENE POTI

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji v trajanju nad 12 ur po novem znašajo 21,39 evra, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur ostaja 10,68 evra, ponovno se uvaja tudi dnevnica v trajanju od 6 do 8 ur in znaša 5,16 evra.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša zdaj v vseh primerih 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Opis rešitve v modulu KADRIS 4: RIS - Potni nalogi

JUBILEJNE NAGRADE

Višina in pogoji jubilejne nagrade ostajajo enaki. Novost je, da se za pravico do jubilejne nagrade upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki upravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Opis rešitve v modulu KADRIS 4: KIS - Kadrovska evidenca

Ostale spremembe, ki se vežejo na terenski dodatek, usklajevanje zneskov, zamik izplačila plače, regres za letni dopust ter prehrano pa lahko uredite sami v vašem plačnem sistemu. Seveda smo vam za vsa pojasnila in vprašanja na voljo na podpora@cetrtapot.si ali 04 / 280 66 22.

Za več informacij pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na 04 / 280 66 60. 

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: