Nova Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov prevozov na in z dela spreminja višino davčne osnove (Uradni list RS, št. 114/21 z dne 15.7.2021) spreminja višino davčne osnove za povračilo stroškov prevozov na in z dela. Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, se vrača na višino 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante.

V dokumentu spodaj so pripravljeni opisi rešitev novih načinov obračunavanja povračilnih stroškov prevozov na in z dela:

  • za delojemalce v javnem sektorju, kateri veljajo že od od junija 2021 dalje
  • za vse ostale delojemalce, kateri bodo veljali od septembra 2021 dalje

Novice - [ZAKONSKE NOVOSTI] Nove davčne obravnave povračil stroškov prevoza na in z dela

Opis rešitve v modulu KADRIS 4: RIS - Prevozi na delo

Novice - [ZAKONSKE NOVOSTI] Nove davčne obravnave povračil stroškov prevoza na in z dela

*Dokument vsebuje opise rešitev za vse delojemalce.

Kaj še prinaša nova uredba?

  • Jasneje določa minimalno višino povračila stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo ter poenostavlja določanje neobdavčene višine pri posameznem delavcu,
  • odpravlja določanje neobdavčene minimalne višine z upoštevanjem prisotnosti na delu v posameznem mesecu,
  • odpravlja določanje neobdavčenega dela v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz) ob predložitvi dokazila o nakupu te vozovnice.

Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji iz prvega odstavka 3. člena uredbe, najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila višina neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem prvega odstavka 3. člena (razdalje in vrednosti 0,18 evra na kilometer), nižja.

Navedena višina je določena z upoštevanjem imenske neprenosne mesečne vozovnice ali več vozovnic, potrebnih za prihod na delo in z dela. Neobdavčena višina povračil stroškov prevoza na in z dela določena po splošnem pravilu iz 1. odstavka 3. člena uredbe (npr: kilometrina za cel mesec dela ob upoštevanju povprečnih mesečnih delovnih dni v letu, in sicer 18 delovnih dni v mesecu) je v splošnem višja, kot če bi se upoštevala cena imenske neprenosne mesečne vozovnice, ki je določena na podlagi tarife prevoznin po Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter še dvakratnika tovrstne vozovnice za mestni promet.

Pri določitvi te višine je upoštevan primer, ko delojemalec za prihod na delo potrebuje mesečno vozovnico za mestni promet v mestu običajnega prebivališča (40 evrov), za mestni promet v mestu opravljanja dela (40 evrov) ter v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu (60 evrov, kjer gre za neprenosno imensko mesečno vozovnico za razdaljo nad 10 do 15 kilometrov, kjer je višina kilometrine za to razdaljo ob upoštevanju 18 delovnih dni v mesecu že višja od cene navedene vozovnice). S tem se bistveno poenostavi sistem in vzpostavi večjo gotovost in pravno varnost delodajalcev in delojemalcev.

Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za prevoz na in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta:

  • da je delavec vsaj en dan prisoten na delu,
  • da je od kraja običajnega prebivališča delavca do delovnega mesta vsaj en kilometer.

Veljavnost spremenjene Uredbe:

  • za delojemalce v javnem sektorju od meseca junija 2021 (že sprejeti in v veljavi Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21)
  • za vse ostale delojemalce od meseca septembra 2021, do takrat pa se uporablja 3. člen 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list, RS 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), torej Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja brez sprememb, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije št. 104/21 in 114/21.

Za več informacij pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na 04 / 280 66 60. 

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: