OPIS DELOVANJA REŠITVE

Delo na COVID-19 območju se identificira preko registracije na registracijskih terminalih TA-500, ki so postavljeni na vhodu / izhodu na / z COVID-19 območij. Registracije opravljenega dela na t.i. »COVID« terminalih ne vplivajo na obračun (plače) rednega dela, ostalih dodatkov (nočni, praznični ipd.). Tako se opravljeno delo na COVID-19 območju beleži »vzporedno« z opravljenim rednim delom in ne vpliva na obračun plače rednega dela, ostalih dodatkov (nočni, praznični ipd.). Za uporabnike našega sistema evidentiranja delovnega časa KADRIS 4 to pomeni, da se ure dela na COVID-19 območju:

  • ne prikažejo ločeno v vrsticah dela (tu ostane zabeleženo redno delo zaradi pravilnega preračuna za plače),
  • prikažejo na ločenem seznamu (Napredni urejevalnik - Koledar delovnega izkaza),
  • seštejejo v svojo (eno ali več) postavko Vrst plačila, s katero se v nadaljevanju operira v plačnem sistemu.

POTREBNA STROJNA OPREMA IN PROGRAMSKE REŠITVE

  • »COVID-19« registracijski terminali TA-500 na vhodih / izhodih na / z COVID območij.
  • Nove nastavitve znotraj registracijskih skupin za delovanje »COVID-19« terminalov.
  • Namestitev rešitve, ki iz registracije na »COVID-19« terminalih izlušči delo na COVID-19 območju in znotraj tega:
    • nove vrste dela za delo na COVID-19 območju,
    • nastavitev pogleda v funkciji Napredni urejevalnik za pregled opravljenega dela na COVID-19 območju.

Novice - [COVID-19 območja] Evidenca dela na COVID-19 oddelkih

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: