ss

S 15.9.20121 dalje je v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 Uradni list RS, št. 142/2021 z dne 4.9.2021, po katerem morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati: 

  • vsi delavci (ne glede na dejavnost),
  • osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (ne glede na dejavnost), 
  • osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost).

Ker je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT med zaposlenimi tudi evidentirati, smo kot strokovnjaki na področju identifikacije in evidence delovnega časa, pripravili dve med seboj ločeni rešitvi, ki vam bosta predvsem olajšali delo in omogočili evidenco izpolnjevanja pogoja PCT med zaposlenimi. 

Rešitvi za preverjanje pogoja PCT za čas opravljanja dela:

1. rešitev: Mobilna aplikacija 4PCT in avtomatski zapis veljavnosti pogoja PCT v obstoječ ID-medij

2. rešitev: Ročni zapis veljavnosti pogoja PCT v personalno mapo zaposlenega

Novice - [COVID-19 & PCT] Četrta pot razvila ločeni rešitvi za preverjanje veljavnosti pogoja PCT

1. Mobilna aplikacija 4PCT in avtomatski zapis veljavnosti pogoja PCT v obstoječ ID-medij 

Pooblaščena in odgovorna oseba na strani delodajalca z nameščeno mobilno aplikacijo 4PCT podjetja ČETRTA POT skenira QR kodo EU digitalnega COVID potrdila (EU DCP potrdila) zaposlene osebe predno oseba vstopi v poslovne prostore. Mobilna aplikacija zapiše pogoj veljavnosti PCT v obliki unikatnega žetona s časovno omejitvijo v obstoječ ID-medij (kartica, obesek, pametni telefon) zaposlene osebe. Veljavnost pogoja PCT se nato avtomatsko preverja na registracijskem terminalu TA-500, ki omogoča registracijo dogodkov le veljavnim pogojem.

Zapis veljavnosti pogoja PCT:

→ se hrani na ID-mediju (kartica, obesek, pametni telefon) zaposlene osebe in ne v podatkovni bazi podjetja – s tem je zagotovljena 100-odstotna zasebnost, saj pooblaščena oseba s strani delodajalca vidi le to, ali oseba izpolnjuje pogoj ali ne,

→ se beleži v evidenčni list, ki vsebuje le datumski podatek o izjavi in ne konkretnih zdravstvenih podatkov zaposlenega.

Potrebne aktivnosti za namestitev in uporabo:

a.) Namestitev mobilne aplikacije 4PCT na pametni telefon pooblaščeni osebi na strani delodajalca.

b.) Aktivacija mobilne aplikacije 4PCT preko aktivacijske kode poslane preko SMS-ja.

c.) Zapis veljavnosti pogoja PCT v obliki unikatnega žetona na obstoječ ID-medij (kartica, obesek, pametni telefon) zaposlene osebe.

d.) Evidenčni list izpolnjevanja veljavnosti pogoja PCT.

e.) Namestitev razširitve na registracijski terminal TA-500, ki preverja veljavnost pogoja PCT in dovoljuje registracijo dogodkov.

f.) Beleženje revizijske sledi dogodkov.

Pomembno!

Rešitev mobilne aplikacije 4PCT nudi popolno zasebnost zaposlenim, kajti pooblaščena oseba vidi le informacijo ali ima zaposlena oseba (ne) veljaven pogoj PCT.

Pogoji za uporabo rešitve:

a.) Nameščena mobilna aplikacija 4PCT personalizirana na pooblaščeno osebo s strani delodajalca.

b.) Deluje samo na ID-medijih:

  • kartica ali obesek ČETRTA POT DESFire EV1, EV2 ali EV3, samo na personaliziranih karticah.
  • Mobilna aplikacija KADRIS 4M.

c.) Nameščena razširitev na registracijskih terminalih TA-500.

d.) Spletna aplikacija KADRIS 4 verzije 4754, 4755, 4760 ali 4761, nadgrajena s popravki po 1.10.2021.

Ključne prednosti:

  • Avtomatski evidenčni list veljavnosti pogoja PCT v digitalni obliki, ki ga izpišemo v realnem času.
  • Evidentiranje veljavnosti pogoja PCT tudi za "SAMOTESTIRANJE".
  • Zapis veljavnosti pogoja PCT v obliki unikatnega žetona na obstoječ ID-medij (kartica, obesek, pametni telefon) zaposlene osebe.
  • Dovoljevanje registracije delovnega časa ob prihodu na delo.

Novice - [COVID-19 & PCT] Četrta pot razvila ločeni rešitvi za preverjanje veljavnosti pogoja PCT

 

2. Ročni zapis veljavnosti pogoja PCT v personalno mapo zaposlenega

Pooblaščena oseba s strani delodajalca preveri COVID potrdilo zaposlene osebe in ročno vnese veljavnost pogoja PCT v personalno mapo zaposlene osebe v sistemu KADRIS 4. Veljavnost pogoja PCT na registracijskih terminalih TA-500 se preverja v sistemu KADRIS 4.

Novice - [COVID-19 & PCT] Četrta pot razvila ločeni rešitvi za preverjanje veljavnosti pogoja PCT

Slika 2: Ročno preverjanje pogoja PCT v sistemu KADRIS 4 

Potrebne aktivnosti za uporabo:

a.) Namestitev razvojne dopolnitve za ročni zapis veljavnosti PCT pogoja v personalno mapo zaposlenega v sistem KADRIS 4.

b.) Namestitev razvojne dopolnitve, ki skrbnike sistema obvešča o preteku veljavnosti pogoja PCT.

c.) Namestitev seznama, ki skrbnikom omogoča izpis veljavnosti pogoja PCT.

d.) Definiranje pooblaščene osebe s strani delodajalca.

e.) Online preverjanje veljavnosti pogoja PCT na registracijskih terminalih TA-500.

f.) Evidenčni list izpolnjevanja pogoja PCT.

g.) Beleženje revizijske sledi dogodkov.

Pogoji za uporabo rešitve:

a.) Nameščene razvojne dopolnitve.

b.) Spletna aplikacija KADRIS 4 verzije 4612,52, 4654, 4754, 4755, 4760 ali 4761, nadgrajena s popravki po 24.09.2021

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: