S 1. marcem 2022 stopita v uporabo zakona, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca - Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4.2.2022) in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4.2.2022). Tako bo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost, ki se izplačuje v breme delodajalca, s sedanjih 30 delovnih dni skrajšano na 20 delovnih dni ter s sedanjih 120 delovnih dni skrajšano na 80 delovnih dni v koledarskem letu. 

V registracijskem delu aplikacije KADRIS 4 na formi BOLNIŠKI LIST smo že pripravili rešitev za pravilno delitev bolniške odsotnosti z veljavnostjo od 1. marca 2022 dalje. 

I. Uporabniki verzije aplikacije KADRIS 4 od aprila 2020 dalje (verzije: 4754, 4755, 4760, 4761)

Uporabniki, ki imate implementirano formo BOLNIŠKI LIST v verzijah sistema od aprila 2020 dalje, imate na voljo 2 možnosti: 

A.) Rešitve uredite sami s pomočjo uporabniških navodil, s katerimi boste: 

  • uredili Razloge zadržanja - za razloge zadržanja 01 - BOLEZEN, 02 - POŠKODBA IZVEN DELA, 05 - POŠ. PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA,
  • spremenili opis na vrsti dela za bolniško - npr. "BOL - Bolezen do 30 dni" na "Bolezen do 30 / 20 dni". 

Za pridobitev uporabniških navodil pišite na: podpora@cetrtapot.si ali pokličite na: 04 280 66 22. 

Želim več informacij o tem

B.) Rešitve oz. nastavitve namesto vas uredimo mi s proceduro:

  • ureditev Razloge zadržanja - za razloge zadržanja 01 - BOLEZEN, 02 - POŠKODBA IZVEN DELA, 05 - POŠ. PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA,
  • spremembo opisa na vrsti dela za bolniško.

Za ureditev namestitev z naše strani pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na: 04 280 66 60 oz. oddajte zahtevek v sistem Podpora uporabnikom KADRIS 4 (CRM).  

Poleg tega bomo uredili tudi Obvestilo na formi o preseganju 80 delovnih dni v koledarskem letu, ki bo na voljo vsem uporabnikom aplikacije KADRIS 4 v prvem naslednjem patchu novosti verzije 4761. Seznam verzij in navodila za iskanje podatka o števili verzije dobite na povezavi: verzije programske opreme

II. Uporabniki verzije aplikacije KADRIS 4 do aprila 2020 (verzije: 4612.52, 4612.42, 4612.31)

Uporabniki, ki imate implementirano formo BOLNIŠKI LIST v verzijah sistema do aprila 2020 imate zagotovljeno le delno ureditev rešitve, saj starejše verzije ne podpirajo veljavnost zapisa "Razlogi zadržanja" na formi Bolniški list. 

Izračun spremenjenega obdobja nadomestila v breme delodajalca s 30 na 20 delovnih dni se v prehodnem obdobju med mesecem februar 2022 in mesecem marec 2022 izračuna napačno in se tako razlikuje od dejanskega stanja. Prav tako tako se napačno izračuna spremenjeno nadomestilo v breme delodajalca s 120 na 80 delovnih dni v koledarskem letu. 

Uporabniki, ki imate implementirano formo BOLNIŠKI LIST v verzijah sistema do aprila 2020, imate na voljo 2 možnosti:

A.) Izvedba nadgradnje sistema KADRIS 4 na zadnjo verzijo 4760.

B.) Ročna ureditev razvojnih dopolnitev na formi Bolniški list, ki podpirajo veljavnost zapisov "Razlogi zadržanja".

Razvojne dopolnitve na formi Bolniški list bomo uredili direktno na bazi podatkov. Z ročno ureditvijo razvojnih dopolnitev uporabniki ne boste imeli možnosti izvajanja sprememb na uporabniškem vmesniku forme Bolniški list.

 KORAKI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS za starejše verzije aplikacije (4612.52, 4612.42, 4612.31):

  1. Ročna ureditve razvojnih dopolnitev v formi »Bolniški list«, ki podpira veljavnost “Razlogi zadržanja”.
  2. Ureditev nastavitev Razlogi zadržanja - za razloge zadržanja 01 - BOLEZEN, 02 - POŠKODBA IZVEN DELA, 05 - POŠ. PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA.
  3. Ureditev spremembe opisa vrst dela za bolniške odsotnosti.

Za ureditev namestitev pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na: 04 280 66 60 oz. oddajte zahtevek v sistem Podpora uporabnikom KADRIS 4 (CRM).  

Želim več informacij o tem


Za uporabnike verzije aplikacije KADRIS 4 od aprila 2020 dalje navajamo dva primera s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prikaz rešitve v KADRIS 4: 

A.) Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni od 28.1.2022. Dne 24.2.2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka), nadomestilo je še za celotni februar 2022 v breme delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Ker se zakon uporablja šele od 1.3.2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme OZZ od 1.3.2022 dalje (ne glede na to, da je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju 2022).

Prikaz delitve bolniške odsotnosti po 1. marcu 2022 v KADRIS 4

Slika: Prikaz delitve bolniške odsotnosti po 1. marcu 2022 v KADRIS 4 za primer A.)

B.) Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi poškodbe izven dela od 24.2.2022. Dne 24.3.2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka). Ker se zakon uporablja od 1.3.2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme OZZ od 25.3.2022 dalje (torej od 21. delovnega dne). Nadomestilo plače za obdobje 24.2. - 28.2.2022 in za 1.3. - 24.3.2022 bremeni delodajalca oz. samostojnega zavezanca. 

Prikaz delitve bolniške odsotnosti po 1. marcu 2022 v KADRIS 4

Slika: Prikaz delitve bolniške odsotnosti po 1. marcu 2022 v KADRIS 4 za primer B.)

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: