Nova Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24.12.2021) vsebuje spremenjene vire financiranja, ki so med drugimi tudi izhodišče za ustrezno pripravo kadrovskega načrta.

Uredba določa, da se število zaposlenih prikaže na dan 1. januar tekočega leta in načrtovano število zaposlenih na dan 1. januar naslednjega leta po virih financiranja, ki so določeni v 65. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 z dne 1.12.2021).

Glede na določila nove Uredbe je potrebno v sistemu KADRIS 4: KIS – Kadrovska evidenca:

  • urediti nov in posodobljen šifrant virov financiranja,
  • urediti vire na delovnem mestu oz. na razporeditvi, kar pomeni kreiranje novih razporeditev za zaposlene,
  • namestiti izpis Kadrovskega načrta,
  • namestiti zadnjo verzijo NF15.

Kadrovski informacijski sistem KADRIS 4 vam podatke za stolpec Število zaposlenih 1. januarja posameznega leta ponudi avtomatsko in s tem prihrani čas in zmanjša administrativno delo.

Dodatne informacije na: prodaja@cetrtapot.si ali 04 280 66 60.

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: