Bolnišnice morajo v skladu z navodili pristojnega ministrstva k programu dela in finančnega načrta oddati tudi poročilo za spremljanje kadrov - t.i. Obrazec 3. Izpolnjevanje obrazca zahteva ročno pripravo podatkov, kar vzame veliko časa.

Z ustrezno ureditvijo podatkov v kadrovsko informacijskem sistemu KADRIS 4 lahko dobite avtomatski izpis podatkov za poročilo Obrazec 3 - Spremljanje kadrov. Rešitev namreč omogoča izpis podatkov na izbrani dan po pravilih, ki so opredeljena v Navodilih za izpolnjevanje obrazcev in so priloga k programu dela in finančnemu načrtu bolnišnice.

Pogoja za uporabo rešitve v kadrovsko informacijskem sistemu KADRIS 4 sta:

  • namestitev izpisov,
  • ureditev podatkov.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: