Začetek leta je za zaposlene v javnem sektorju namenjen ocenjevanju delovne uspešnosti in preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Zaradi novosti v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23.7.2021) je prišlo do nekaterih sprememb. Zato pozivamo vse odgovorne osebe, da se pravočasno seznanite z novostmi in se učinkovito pripravite na izvedbo ocenjevanj s pomočjo programskega modula Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev kadrovsko informacijskega sistema KADRIS 4.

Zakonske novosti o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23.7.2021):

 • rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred se izvede do 15. novembra (prej 15. marca),
 • rok za izvedbo napredovanj javnih uslužbencev se izvede decembra (prej 1. aprila),
 • ocenjevalno obdobje je še vedno od 1. januarja do 31. decembra.
 • rok za izvedbo ocenjevanja se ni spremenil in ga je treba še vedno izvesti do 15. marca za preteklo leto,
 • pisno obvestilo in ankes k pogodbi o zaposlitvi se izdata najpozneje 30. novembra.

Letno oceno zaposlenih se potrebuje za izvedbo preverjanj, kdo lahko napreduje v višji plačni razred. Ocenjevanje vključuje pripravo seznama javnih uslužbencev, ocenjevalnih listov, izvedbo ocenjevanj, razdelitev ocen, prepis ocen v kadrovsko evidenco, pripravo dokumentacije za napredovanja in obveščanje – vse to vzame veliko časa in dela. Rok za izvedbo ocenjevanja je z uredbo določen (15. marec), pogosto pa se dogaja, da ocenjevalci z oddajo ocen zamujajo. 

Vsi uporabniki kadrovsko informacijskega sistema KADRIS 4 imate na voljo uporabo programski modul Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev, ki omogoča:

 • hitro in enostavno oblikovanje seznama zaposlenih za vsakega ocenjevalca,
 • določitev časovnega obdobja, v katerem je omogočen vnos ocen ocenjevalcev,
 • zapis ocen v modul Napredovanje ZSPJS,
 • enostavno tiskanje ocenjevalnih listov iz modula (s strani ocenjevalca ali kadrovske službe),
 • različne možnosti vnosa ocen/ocenjevanja:

a.) vnos skupne ocene,

b.) vnos ocene le po elementih,

c.) vnos ocene po kriterijih in izračun srednje vrednosti za element.

Pogoji za uporabo modula so:

 • uveden modul KADRIS 4: KIS – Kadrovska evidenca,
 • urejeni podatki napredovalnih obdobij,
 • določitev ocenjevalcev,
 • zadnja verzija aplikacije KADRIS 4.

 

 

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: