V Uradnem listu št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

V uredbi so objavljeni novi zneski za neobdavčena povračila stroškov v letu 2023.

Višji neobdavčeni zneski dnevnic na službeni poti v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, zvišanje za obvezno prakso dijakov in študentov in nadomestila za delo od doma se začnejo uporabljati za januar 2023.

Spremembe v davčni obravnavi jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči pa se uporabljajo za izplačila od 1. 1. 2023 dalje.

Razvojne dopolnitve za omenjene spremembe zneskov v registracijsko informacijskem sistemu (RIS) in plačnem informacijskem sistemu (PIS) znotraj aplikacije KADRIS 4 niso potrebne.

Potrebne so nastavitve novih zneskov, ki jih uporabniki lahko naredite sami s pomočjo navodil ali jih za vas naredimo mi. 

Za navodila ali implementacijo nastavitev imate več možnosti:

- pišite na podpora@cetrtapot.si 

- pokličite na 04 / 280 66 22

- oddajte zahtevek na CRM portal

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: