Med novimi zahtevami novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je tudi obvezno evidentiranje izrabe odmorov med delovnim časom za vse osebe, ki so v kakršnem koli delovnem razmerju z delodajalcem. Ministrstvo za delo poudarja, da je potrebno evidentirati izrabo odmorov, vendar ni nujno, da se beleži čas odhoda in prihoda z odmora. Dovolj je, če se evidentira odmor z oznako ODMOR KORIŠČEN: DA / NE in zraven zapiše število minut, kolikor je dejansko trajal odmor.

Naši produkti za evidentiranje delovnega časa omogočajo beleženje izkoriščenega odmora v času, ki zaposlenim pripada glede na dnevno delovno obveznost. Npr. zaposleni z 8-urno delovno obveznostjo bodo evidentirali 30 minut odmora, medtem, ko bodo zaposleni s 4-urno delovno obveznostjo bodo evidentirali 15 minut odmora.

Pripravili smo tudi rešitev, ki ne beleži točne minute odhoda in prihoda z odmora in glede na dnevno delovno obvezo zaposlenega zapiše čas, ki zaposlenemu pripada. Npr. zaposlenim z 8-urno delovno obvezo se evidentira 30 minut odmora, medtem ko se zaposlenim s 4-urno obvezo evidentira 15 minut odmora.

Glavne operacije sistema za zaposlene:

  • Dnevno evidentiranje odmorov: zaposleni evidentirajo izrabo koriščenega ali neizkoriščenega odmora s pomočjo fizičnega ali spletnega terminala. Ta podatek se nato zapiše v dodatno tabelo, pod urno listo zaposlenega, ki ni del evidence delovnega časa prisotnosti.

 Novice - [ZEPDSV-A] Evidentiranje odmorov s tipko ODMOR KORIŠČEN - ODMOR NI KORIŠČEN Novice - [ZEPDSV-A] Evidentiranje odmorov s tipko ODMOR KORIŠČEN - ODMOR NI KORIŠČEN
  • Evidentiranje odmora za nazaj: zaposleni lahko evidentirajo izrabo koriščenega oz. neizkoriščenega odmora za preteklo obdobje preko uporabniškega vmesnika.

Novice - [ZEPDSV-A] Evidentiranje odmorov s tipko ODMOR KORIŠČEN - ODMOR NI KORIŠČEN
  • Prikaz evidence izrabe odmora: zaposleni imajo vpogled v evidenco izrabe koriščenega ali neizkoriščenega odmora preko enostavne tipke ali uporabniškega vmesnika.

Novice - [ZEPDSV-A] Evidentiranje odmorov s tipko ODMOR KORIŠČEN - ODMOR NI KORIŠČEN
  • Sprememba časa izbire odmora: zaposleni lahko spreminjajo čas izrabe koriščenega odmora preko uporabniškega vmesnika.

Novice - [ZEPDSV-A] Evidentiranje odmorov s tipko ODMOR KORIŠČEN - ODMOR NI KORIŠČEN
Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: