[ZAKONSKE NOVOSTI in NADGRADNJA vmesnika eBOL in eNDM na portalu SPOT]

Od 1. januarja 2024 dalje bo v uporabi elektronsko Potrdilo o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi

SPOT - Nadgradnja vmesnika eBOL in eNDM z novo različico vmesnika

Od 1. januarja 2023 dalje bo zakonsko obvezna uporaba elektronskega potrdila o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oz. krvotvornih matičnih celic. Tisti, ki bodo darovali kri do vključno 31.12.2023, bodo od izvajalcev transfuzijske dejavnosti dobili papirno potrdilo, od 1. januarja 2024 dalje pa elektronsko potrdilo oz. ePODK.

Izmenjava podatkov ePODK bo potekala med izvajalci transfuzijske medicine in ZZZS, nato pa prek portala SPOT do delodajalca. Delodajalci bodo potrdilo ePODK prevzemali v okviru obstoječega postopka za elektronski bolniški list (eBOL), zato ne bodo potrebna nova (dodatna) pooblastila. Hkrati z eBOL se bodo namreč prenesli tudi ePODK. Ker gre sedaj za dve različni elektronski potrdili o upravičeni zadržanosti od dela, se bo postopek Prenos elektronskih bolniških listov - eBOL preimenoval v  postopek: Prenos ePotrdil o zadržanosti od dela. Poimenovanje vmesnikov eBOL in eNDM pa ostaja enako.

Portal SPOT bo vmesnik eBOL dopolnil z novo različico na način, da bosta do 31. marca 2024 delovali dve različici - obstoječa in nova različica vmesnika eBOL. Obstoječa različica bo zagotavljala podatke o izdanih eBOL, nova različica pa bo poleg podatkov o izdanih eBOL zagotavljala tudi podatke o izdanih ePODK. Od 31. marca 2024 dalje bo delovala samo še nova različica.

Zadnji rok za prehod na uporabo nove različice vmesnika eBOL na strani portala SPOT bo 31. marec 2024. Po tem datumu obstoječa različica vmesnika eBOL ne bo več delovala.

Sočasno z uvedbo ePODK se uvaja tudi sprememba pri pošiljanju eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač. Če je obračun vezan na ePODK, zavezanec v eZahtevku ne prilaga skeniranega potrdila o darovanju krvi, ampak enako, kot pri eBOL navede številko elektronskega potrdila, ki se v tem primeru nanaša na ePODK.


[NADGRADNJE in/ali POSODOBITVE sistema KADRIS 4]

Od 31. marca 2024 dalje bo v veljavi nova različica vmesnika eBOL in eNDM na portalu SPOT

Na portalu SPOT bodo z 31. marcem 2024 ukinili obstoječo različico vmesnika eBOL in eNDM. Posledično ne bodo delovali tudi avtomatski prenosi eBOL s portala SPOT v informacijski sistem KADRIS 4, ki je integriran z obstoječo različico vmesnika na SPOTu. V skladu z navodili SPOT smo nadgradili vmesnika eBOL in eNDM v KADRIS 4, da bodo prenosi eBOL in / ali ePODK ter oddaje eNDM normalno delovali še naprej.

Nova različica vmesnika eBOL in eNDM sistema KADRIS 4 je na voljo v verziji 4781 in patchu NF7, izdanim 13.12.2023.

 • Uporabniki verzije 4781 in patcha NF7, izdanega 13.12.2023, ne potrebujete posodobitev.
 • Uporabniki verzije 4781 in katerega koli drugega patcha potrebujete posodobitev na patch 4781 NF7.
 • Vsi, ki nimate verzije 4781, potrebujete nadgradnjo verzije na 4781 in posodobitev na patch 4781 NF7.

Uporabnikom modula eBOL in eNDM sistema KADRIS 4 priporočamo, da preverite verzije in patche oz. stopite v stik z našo podporno službo in se dogovorite za terminski rok izvedbe zahtev.

PODPORA UPORABNIKOM KADRIS 4:

KADRIS 4 → podpora@cetratpot.si ali 04 280 66 22


[DODATNI FUNKCIONALNOSTI eBOL in eNDM produktov KADRIS 4 in SPIN D365]

Digitalizirajte celoten proces avtomatskega zajema ePODK prek vmesnika eBOL in oddaje zahtevkov za ePODK prek vmesnika eNDM

Če želite avtomatsko prevzemati ePotrdila o darovanju krvi prek eBOL v sistem KADRIS 4 ali SPIN D365, morate pridobiti dodatno funkcionalnost znotraj vmesnika eBOL. Ta funkcionalnost bo omogočila, da se poleg avtomatskega prenosa podatkov eBOL zajamejo tudi podatki iz ePODK.

Ker so nadomestila za odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na stroške države, lahko v postopku zahtevkov za nadomestila plač vključite tudi zahtevke za ePODK prek vmesnika eNDM v sistemu KADRIS 4 ali SPIN D365. Namesto priponke potrdila bo na voljo sklic na številko izdanega ePODK.

Novi funkcionalnosti sistema KADRIS 4 sta na voljo v verziji 4781 in patchu NF7, izdanim 13.12.2023.

Pogoj za uvedbo ePODK v eBOL je uveden vmesnik eBOL. Pogoj za avtomatsko oddajo zahtevkov za refundacijo na osnovi ePODK je uveden eNDM.

Uporabniki modulov eBOL in eNDM sistema KADRIS 4 in SPIN D365, ki želite avtomatizirati proces zajema ePODK in nadomestil z dela zaradi darovanja krvi priporočamo, da stopite v stik z našo prodajno službo:

PRODAJA → prodaja@cetratpot.si ali 04 280 66 60 


Avtomatizacija evidence bolniških in krvodajalskih odsotnosti ter oddaj zahtevkov za nadomestila plač prek vmesnikov na portalu SPOT.

Novice - Uvedba elektronskega potrdila o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi in nadgradnja vmesnika eBOL in eNDM na portalu SPOT

Odpri letak o rešitvi v SPIN D365 (ex Navision plače) 

[KORISTI uvedbe ePODK in avtomatizacije procesa s portalom SPOT]

 • Poenostavitev postopkov in prihranki za vse deležnike procesa (ZZZS, izvajalce transfuzijske medicine, zavarovane osebe, delodajalce, NIJZ, FURS).
 • Odprava tiskanja papirja in skrb za okolje.
 • Zagotovljena večja točnost in zanesljivost podatkov.
 • Avtomatizirane kontrole skladnosti zahtevkov za refundacijo nadomestila plače nasproti ročnim kontrolam.
 • Odprava tveganj glede nepopolnih potrdil o zadržanosti zaposlenih z dela.
 • Enkratni vnos podatkov in stalni dostop do ključnih informacij za delodajalce in ZZZS.
 • Avtomatiziran prenos ePODK preko vmesnika eBOL na portalu SPOT v KADRIS 4 ali SPIN D365 za točno evidenco odsotnosti in obračun plač.
 • Poenostavljeno evidentiranje podatkov v sistemu za upravljanje delovnega časa ter zbiranje podatkov za obračun plač.
 • Ažurna informiranost, avtomatični prenosi potrdil in priprava zahtevkov za refundacijo.
 • Podatki iz ePODK se bodo samodejno posredovali tudi na NIJZ in FURS.
Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: