ss

Uporabnike sistema KADRIS 4 obveščamo o spremembah in dopolnitvah različnih delovno pravnih zakonov, ki vplivajo na uporabo našega sistema za evidentiranje odsotnosti na delovnem mestu, upravljanje kadrovskih evidenc in obračun plač. Novosti izhajajo iz treh različnih zakonov in vplivajo na različne programske rešitve naše aplikacije KADRIS 4.

V tabeli spodaj je seznam zakonov, novosti in programski modul, ki pokriva zakonsko novost ter možnosti ureditve nastavitev.

Zakon

Zakonska novost

KADRIS 4 oz. izbrani modul

Nastavitve dopolnitev

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Uradni list RS, št. 114/2023 z dne 15.11.2023

Oskrbovalski dopust in odsotnosti za žrtve nasilja v družini

 

Za beleženje novih odsotnosti je potrebno v modulu Osnovna registracija delovnega časa sistemu KADRIS 4 dodati nove vrste odsotnosti, števce s kontrolo ter razširiti prenos novih odsotnosti v plačni sistem.

Nastavitve lahko izvedete sami s pomočjo navodil na povezavi: Navodila.

Najmanjša verzija aplikacije KADRIS 4, od katere naprej je mogoče uporabiti nastavitve, je 4612.52.

Nastavitve vam lahko izvedemo tudi mi (obračunamo 1 h po vzdrževalni pogodbi). Vnesite zahtevek na povezavi: CRM podpora.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Uradni list RS, št. 114/2023 z dne 15.11.2023

Koriščenje predlanskega dopusta do 03/2024

 

Za urejanje predlanskega dopusta je potrebno v modulu Osnovna registracija delovnega časa sistema KADRIS 4 ustrezno urediti nastavitve dopusta.  

 

Nastavitve lahko izvedete sami s pomočjo navodil na povezavi: Navodila.

Najmanjša verzija aplikacije KADRIS 4, od katere naprej je mogoče uporabiti nastavitve, je 4754.

Nastavitve vam lahko izvedemo tudi mi (obračunamo 4 h po vzdrževalni pogodbi). Vnesite zahtevek na povezavi: CRM podpora

Če bi želeli predlanski dopust voditi ločeno od lanskega kot svojo vrsto dela, potrebujete verzijo aplikacije 4781 NF7.1 ali višjo. Za namestitev te variante vnesite zahtevek Na povezavi: CRM podpora.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju oz. 4. člen, ki določa spremembe pri izračunu osnove za nadomestilo plače

Uradni list RS, št. 127/2023 z dne 15.12.2023

Kolektivne pogodbe za javni sektor

 

Za pravilno upoštevanje metodologije je potrebno v modulu Kadrovska evidenca sistema KADRIS 4 ustrezno urediti podatek o šifri kolektivne pogodbe na razporeditvi osebe.

Nastavitve lahko izvedete sami s pomočjo navodil na povezavi: Navodila.

Nastavitve vam lahko izvedemo tudi mi (obračunamo po dejansko opravljenih urah preko vzdrževalne pogodbe). Vnesite zahtevek na povezavi: CRM podpora.  

 

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30.12.2023

Bolniška odsotnost v breme delodajalca iz 20 na 30 dni

 

Za spremenjen izračun bolniških odsotnosti iz dosedanjih 20 na 30 koledarskih dni je potrebno v formi Bolniški list sistema KADRIS 4 ustrezno urediti nastavitve.

Nastavitve lahko izvedete sami s pomočjo navodil na povezavi: Navodila.

Najmanjša verzija aplikacije KADRIS 4, od katere naprej je mogoče uporabiti nastavitve, je 4754.

Nastavitve vam lahko izvedemo tudi mi (obračunamo 2 h po vzdrževalni pogodbi). Vnesite zahtevek na povezavi: CRM podpora

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30.12.2023

Obvezni zdravstveni prispevek

 

Za pravilno pripravo prispevkov pri plačah je potrebno v modulu Kadrovska evidenca sistema KADRIS 4 ustrezno urediti podatke na zavihku “Plačilo OZP”.

Nastavitve lahko izvedete sami s pomočjo navodil na povezavi: Navodila.

Najmanjša verzija aplikacije KADRIS 4, od katere naprej je mogoče uporabiti nastavitve, je 4781.23 NF7.1.

Nastavitve vam lahko izvedemo tudi mi (obračunamo po dejansko opravljenih urah preko vzdrževalne pogodbe). Vnesite zahtevek na povezavi: CRM podpora.  

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30.12.2023

Socialna kapica pri izplačilu nadomestila plače (eNDM) v breme ZZZS

 

Za pravilno pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plače je potrebno vmesnik eNDM sistema KADRIS 4 ustrezno dopolniti. Le-to je še v pripravi, saj SPOT okolje še ni dopolnjeno do te mere, da bi lahko dopolnitve testirali.

Nastavitve vmesnika eNDM so še v pripravi, saj okolje SPOT še ni dopolnjeno do te mere, da bi dopolnitve lahko testirali.

 

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: