Obvestila o izvajanju video nadzora za obiskovalce podjetja

Pravne informacije

V poslovnem objektu Planina 3 v Kranju izvajamo videonadzor za zagotavljanje višje ravni varovanja ljudi in premoženja, ki ga na varovanem območju upravlja podjetje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj. S tem želimo preprečiti morebitno škodo ter si zagotoviti dokaze o okoliščinah v primeru njenega nastanka.

Videonadzor se izvaja samo na tistih območjih, kjer je to potrebno in možno za varovanje interesov, ki so navedeni v prvem odstavku tega obvestila. Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene.

Na podlagi videonadzora zbiramo osebne podatke, vključno s posnetki posameznikov, kraji posnetkov, datumi posnetkov ter časi vstopa in izstopa oziroma gibanja v nadzorovanem območju. Ti osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-1, vendar ne več kot eno leto, po čemer se samodejno izbrišejo.

Posnetki, pridobljeni na podlagi videonadzora, se lahko uporabijo le za namene, ki so navedeni v veljavni zakonodaji, in to samo s strani pooblaščenih oseb. Če se na podlagi posnetkov odkrije nepojasnjeno kaznivo dejanje, se lahko ti posnetki posredujejo pristojnim državnim organom.

Vsi vpogledi v podatke in posnetke se evidentirajo v obrazcu Evidenca uporabe video posnetkov, ki ga dovoljuje odgovorna oseba s podpisom. Razlogi za vpogled so lahko zahteva po zakonu, odredba sodišča ali policije, varnostni incident (vlom, kraja ipd.) ali po odredbi generalnega direktorja.

Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, ki se nahaja na lokaciji izvajalca video nadzora.

ČETRTA POT bo vsako spremembo video nadzora javno objavila na svoji spletni strani.

Zadnja sprememba: 25. 5. 2020