"V družbi Hit, ki že štiri desetletja uspešno razvija dejavnost turizma s poudarkom na igralniško - zabaviščni ponudbi, imamo digitalizirano upravljanje delovnega časa, najavo odsotnosti zaposlenih in tehnično varovanje prostorov oz. kontrolo dostopa, urejeno  s programsko in strojno opremo sistema KADRIS 4, ki jo v celoti razvija in proizvaja slovensko podjetje ČETRTA POT. Ker imamo zaposlene razporejene po določenih kriterijih na različna delovišča in v različne izmene, sta ustrezno planiranje in razporejanje za nas ključnega pomena. Ta proces smo uspešno digitalizirali s pomočjo dveh sistemov – sistema za registracijo delovnega časa KADRIS 4 in algoritma umetne inteligence za avtomatsko razporejanje zaposlenih WoShi podjetja Algit – in ju med seboj uspešno integrirali. Z integracijo smo vzpostavili komunikacijski kanal, ki programu WoShi omogoča, da na podlagi vnaprej definiranih potreb števila oseb na deloviščih ter podatka o odsotnosti ali prisotnosti zaposlene osebe izračuna in najbolj optimalno razporedi zaposlene po dnevih v izmene in na delovišča. Tako med sistemom KADRIS 4 in WoShi poteka dvosmerna komunikacija: WoShi najprej prebere podatke o znanjih, veščinah, usposobljenosti ter zdravstvenih pogojih zaposlene osebe in njeno razpoložljivost (odsotnost oz. prisotnost osebe) iz sistema KADRIS 4. Na podlagi teh podatkov izdela optimalni razpored dela in zaposlene razporedi po dnevih v izmene in na delovišča. Ko je oseba razporejena in je razpored dela potrjen, pošlje WoShi ta podatek nazaj v KADRIS 4 v modul Planiranje in razporedi, iz katere se izvozijo podatki o opravljenem delu in/ali odsotnostih za obračun plače.

Zelo smo zadovoljni, da nam je uspelo združiti znanje obeh ponudnikov, saj nam nova integracija omogoča še hitrejše in bolj natančno razporejanje zaposlenih. S to rešitvijo smo predvsem optimizirali čas za planiranje dela in interne delovne procese, ki so zaradi specifike naše panoge zelo dinamični in kompleksni." 

Aleš Povšič, Vodja projekta, HIT d.d. Nova Gorica - Igralništvo

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: