ss
Webinarji - Planiranje zdravstvenih pregledov

Video posnetek webinarja je na voljo v spletni učilnici Akademija.

Registracija ali prijava

Zdravstvene preglede ste delodajalci dolžni zagotavljati vsem zaposlenim, ki skladno z določili Zakona o varnosti in zdravja pri delu opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi. Zaposleni s tem pridobijo pravico do zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu, ter obenem dolžnost, da se odzovejo nanj. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) predpisuje tudi hrambo dokumentacije vezane na zdravstvene preglede delavcev. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev natančneje določa vrste, obseg, vsebino, roke, postopke in načine opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev.

Planiranje in organizacija zdravstvenih pregledov sodi med kadrovske poslovne procese. V kolikor ta proces še nimate digitaliziran, imate znotraj sistema KADRIS 4 na voljo programski modul Planiranje zdravstvenih pregledov. Na predstavitvi je prikazana digitalno izkušnjo skrbnika zdravstvenih pregledov na strani delodajalca in zaposlene osebe, ki je napotena na zdravniški pregled. Predstavljeni so posamezni koraki in vsebinski sklopi, s pomočjo katerih lahko: 

  • izvajate planiranje zdravstvenih pregledov,
  • obveščate zaposlene,
  • tiskate napotnice,
  • in še mnogo drugih nalog, zaradi katerih boste optimizirali na času zaradi manj administrativnega dela.

Pokazali smo tudi posamezne sklope, vezane na zdravstvene preglede v modulu Kadrovska evidenca:

  • vodenje evidence zdravstvenih pregledov,
  • spremljanje delovnih mest po oceni tveganja,
  • nastavitev intervalov zdravstvenih pregledov,
  • opomniki o ponovnih pregledih,
  • izpis napotnice za zdravstveni pregled in
  • razna poročila.
Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: