PKP8 ali Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19. 

Novice - [PKP8 UKREPI] Ključni ukrepi z opisi rešitev v KADRIS 4

Ključni PKP8 poudarki z opisi rešitev v aplikaciji KADRIS 4 so:

1. Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % izplačanega nadomestila plače in je omejena z višino povprečne mesečne plače za mesec oktober 2020. Ukrep je podaljšan od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021. 

Opis rešitve


2. Minimalna plača

PKP8 določa, da bo država delodajalcem zaradi dviga minimalne plače pomagala na dva načina:

a.) Od 1. januarja do 30. junija 2021 v obliki mesečne subvencije v višini 50 EUR.

b.) Od 1. julija do 31. decembra 2021 pa bo minimalnaosnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači (1.024,24 EUR).

Opis rešitve


3. Krizni dodatek (200 evrov neto)

Za pridobitev kriznega dodatka se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost. 

Vsem zaposlenim, katerih novembrska plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, ne upoštevajoč izplačane nagrade, ki kriznega dodatka še niso dobili, se jim bo le-ta izplačal ob januarski plači 2021 - torej februarja 2021 glede na dejansko opravljene delovne dneve.

Opis rešitve


4. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni do 3 zaporedne dni v kosu brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Ukrep je veljaven od 05.02.2021 do 31.12.2021. Za obdobje med 01.01.2021 in 04.02.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

Opis rešitve


 

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: