ss
Blog - Nov grafični vmesnik platforme KADRIS 4 za upravljanje kadrov

Izziv, ki se postavlja pred kadrovske oddelke, je opravljanje obsežnih nalog v vse krajšem času, ne da bi pri tem trpela natančnost in zanesljivost. V želji po učinkovitem obvladovanju kadrovskih in z delovnim časom povezanih procesov se podjetja vse pogosteje odločajo za digitalizacijo oz. implementacijo IT sistemov. Na trgu je sicer na voljo številne rešitve za upravljanje kadrovskih procesov, planiranja in evidentiranja delovnega časa, identifikacije pri kontroli dostopov in obračuna plač. Vendar večina teh rešitev naslavlja le posamezna področja, le redki ponudniki pa zagotavljajo celovite sisteme, ki združujejo vse kadrovske procese ter omogočajo večjo natančnost, zanesljivost in optimizacijo poslovanja.

Izjema med ponudniki je podjetje ČETRTA POT, ki že leta 2012 uspešno združuje tri velike sisteme v enotno platformo, poimenovano KADRIS 4. Gre za prvo in še vedno edino najbolj celovito IT rešitev za učinkovito vodenje zaposlenih na slovenskem trgu.

Letos so pri podjetju ČETRTA POT nadgradili rešitev KADRIS 4 na podlagi izkušenj uporabnikov in hkrati prenovili grafični uporabniški vmesnik (GUI). Veliko pozornosti so posvetili oblikovanju aplikacije in barvam, saj te postajajo v pisarni vedno pomembnejši dejavnik, saj spodbujajo kreativnost in užitek pri delu. Pri tem pa ne gre nujno v škodo produktivnosti in odgovornosti; nasprotno, uporabnik bo ob prijaznem grafičnem vmesniku rešitev uporabljal z večjim veseljem, kar bo pripomoglo k večji kakovosti poročil, ki jih dobiva vodstvo podjetja.

Poleg nove grafične podobe je KADRIS 4 pridobil tudi večjo preglednost delovnih področij uporabe ter nove funkcionalnosti. Delo z novo aplikacijo je postalo bolj enostavno, hitro in pregledno. Aplikacija uporabnika vodi po korakih dela, vnos podatkov je enostaven, z enim klikom pa je možno pripraviti poročilo in ustvariti različne grafe.

Novo grafično podobo aplikacije smo predstavili na webinarju, katerega posnetek z naslovom KADRIS 4: Nov grafični vmesnik (GUI 4.7) in novosti je na voljo v spletni učilnici AKADEMIJA

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: