Upravljanje človeškega kapitala

Upravljanje človeškega kapitala

Kadrovska evidenca

Popoln pregled nad podatki organizacije, delovnih mest, zaposlenih, pogodbah, razporeditvah, ipd.

Zaposlovanje

Digitalni zaposlitveni lijak pospešuje proces iskanja in zaposlovanja novih kadrov od razpisa do zaposlitve.

Kadrovski vmesnik eHRS

Zakonsko obvezna socialna in zdravstvena zavarovanja se avtomatsko urejajo prek integracije z vmesnikom na portalu SPOT.

Redni letni razgovori

Digitalno podprti razgovori omogočajo ocenjevanje delovne uspešnosti, načrtovanje razvoja kadrov, usklajevanje pričakovanj in ciljev ter oblikovanje karierne poti zaposlenih.

Kompetence

Presoja ključnih kompetenc izboljšuje učinkovitost zaposlenih, spodbuja njihov potencial in zmanjšuje tveganja ob menjavi ali izgubi ključnih talentov.

Ciljno vodenje

Digitalizacija ciljnega vodenja optimizira proces razvoja kadrov s spremljanjem in merjenjem doseženih rezultatov.

Izobraževanje

Digitalizacija izobraževanj povečuje učinkovitost, dosežke ter konkurenčnost zaposlenih in organizacij ter optimizira stroške izobraževanja.

Redna delovna uspešnost 

Merjenje delovne uspešnosti razkriva prednosti, slabosti in vpliva na ključne odločitve, kot so nagrajevanje, prestrukturiranje, zaposlovanje, izobraževanje ter razvoj kompetenc.

Nagrajevanje in napredovanje

Avtomatizirano upravljanje sistemov nagrajevanja in napredovanja zaposlenih povečuje transparentnost, motivacijo ter spodbuja razvoj v organizaciji.

Načrtovanje nasledstev 

Digitalizacija nasledstev omogoča učinkovito načrtovanje in zmanjšuje tveganja ob morebitni izgubi ali menjavi kadrov na ključnih delovnih mestih.

Usposabljanje na delovnem mestu 

Digitalno podprt proces planiranja, izvedbe, potrditve usposobljenosti in nadzor nad izvajanjem aktivnosti pod vodstvom mentorja in ključnih deležnikov.

Habilitacija

Digitalizacija procesa za izvolitev v naziv visokošolskega predavatelja po merilih visokošolskih ustanov.

Redna delovna uspešnost 

Digitalizacija zakonsko opredeljenega merjenja delovne uspešnosti in izplačila nagrad javnih uslužbencev. 

Ocenjevanje javnih uslužbencev

Doigitalizacija zakonsko obveznega ocenjevanja in izvedba napredovanj v višje plačne razrede. 

Varnost in zdravje pri delu

Digitalizacija omogoča vodenje predpisanih evidenc, obrazcev ter rednih zdravstvenih pregledov za varnost in zdravje pri delu zaposlenih.

Planiranje zdravstvenih pregledov

Digitalizacija procesa omogoča načrtovanje zaposlenih na različne zdravstvene preglede ter omogoča izpis napotnic. Vključuje tudi koledar z opomniki, ki omogoča obveščanje zaposlenih o ključnih dogodkih.

Ocena tveganja

Digitalizacija procesa omogoča enostaven vnos in urejanje osnovnih podatkov o izdelovalcu ocene tveganja, ustvarjanje tehnoloških celot s podrobnimi opisi, vnos podatkov za analizo delovnega mesta (ADM) ter izpis obrazcev ADM in ocene tveganja z izjavo.

Osebna varovalna oprema

Digitalizacija evidence varovalne opreme omogoča preglednost nad stanjem in dokumentacijo lastništva varovalne opreme v lasti podjetja ali organizacije.Digitalizacija evidence varovalne opreme omogoča preglednost nad stanjem in dokumentacijo lastništva varovalne opreme v lasti podjetja ali organizacije.

Aktuarski izračun rezervacij za jubilejne nagrade ob upokojitvi

Rezervacije regresa

Rezervacije neizkoriščenega dopusta in presežka ur

Prednosti digitalizacije upravljanja človeškega kapitala

Upravljanje človeškega kapitala Integralni del platforme KADRIS 4

Poslovne rešitve za kadrovski management so integrirane z moduli za upravljanje delovnega časa, tehnično varovanje prostorov (kontrole dostopa) in obračun plač na skupni platformi KADRIS 4. Ta integracija omogoča enkraten vnos in dostop do vseh podatkov ter povezanih sistemov od istega ponudnika.

Upravljanje človeškega kapitala Integralni del platforme SPIN D365

Integrirane kadrovske rešitve z moduli za obračun plač v tehnološkem okolju Microsoft Dynamics 365 Business Central (ex. Navision plače).

Upravljanje človeškega kapitala Modularnost in načini postavitve

Posamezniku prilagojene rešitve delujejo samostojno ali kot povezana celota z možnostjo postopnega dograjevanja v skladu z vsebinskimi, finančnimi in časovnimi zahtevami naročnika. Postavitev na strežniški infrastrukturi pri naročniku (Onprem) ali v oblaku (Cloud) v obliki nakupa ali naročniško-najemnega razmerja (SaaS).

Upravljanje človeškega kapitala Avtomatizacija za manj administrativnega dela

V celoti razbremeni HR službo ter odpravi ročne in administrativne naloge. Večja zavzetost za upravljanje z uspešnostjo zaposlenih vpliva na zadovoljstvo, motiviranost in produktivnost dela.

Upravljanje človeškega kapitala Samopostrežni portali za dvosmerno komunikacijo

Z možnostjo povratne informacije med zaposlenim, vodjo in HR službo se podpre vloga vodje in motivira zaposlene za večjo vključenost in pripadnost. Na podlagi realnih podatkov o ključnih kazalnikih se lažje sprejemajo odločitve za nadaljnje korake.

Upravljanje človeškega kapitala Analitika za strategijo razvoja zaposlenih

Nepregledna množica podatkov se na klik spremeni v uporabniške informacije, na podlagi katerih vodje pridobijo vpoglede in lažje sprejemajo prave odločitve.

Upravljanje človeškega kapitala Integralni del platforme KADRIS 4

Poslovne rešitve za kadrovski management so integrirane z moduli za upravljanje delovnega časa, tehnično varovanje prostorov (kontrole dostopa) in obračun plač na skupni platformi KADRIS 4. Ta integracija omogoča enkraten vnos in dostop do vseh podatkov ter povezanih sistemov od istega ponudnika.

Upravljanje človeškega kapitala Integralni del platforme SPIN D365

Integrirane kadrovske rešitve z moduli za obračun plač v tehnološkem okolju Microsoft Dynamics 365 Business Central (ex. Navision plače).

Upravljanje človeškega kapitala Modularnost in načini postavitve

Posamezniku prilagojene rešitve delujejo samostojno ali kot povezana celota z možnostjo postopnega dograjevanja v skladu z vsebinskimi, finančnimi in časovnimi zahtevami naročnika. Postavitev na strežniški infrastrukturi pri naročniku (Onprem) ali v oblaku (Cloud) v obliki nakupa ali naročniško-najemnega razmerja (SaaS).

Upravljanje človeškega kapitala Avtomatizacija za manj administrativnega dela

V celoti razbremeni HR službo ter odpravi ročne in administrativne naloge. Večja zavzetost za upravljanje z uspešnostjo zaposlenih vpliva na zadovoljstvo, motiviranost in produktivnost dela.

Upravljanje človeškega kapitala Samopostrežni portali za dvosmerno komunikacijo

Z možnostjo povratne informacije med zaposlenim, vodjo in HR službo se podpre vloga vodje in motivira zaposlene za večjo vključenost in pripadnost. Na podlagi realnih podatkov o ključnih kazalnikih se lažje sprejemajo odločitve za nadaljnje korake.

Upravljanje človeškega kapitala Analitika za strategijo razvoja zaposlenih

Nepregledna množica podatkov se na klik spremeni v uporabniške informacije, na podlagi katerih vodje pridobijo vpoglede in lažje sprejemajo prave odločitve.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti. 

Pišite nam

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: