Finance, 24. 4. 2015

Upravljanje človeških virov je navadno preprostejše od upravljanja IT-virov, saj se ti pogosto hitreje množijo in so vse kompleksnejši. Z dobrim  kadrovskim informacijskim sistemom pa je vse še precej lažje, hitreje in pod črto tudi ceneje.

Z izzivom ukvarjanja s kadrovskimi podatki se podjetja navadno začno ubadati, ko število zaposlenih preseže dvomestno številko, pomoč tehnologije pa je skoraj nuja, ko ta preseže trimestno številko. V izjemno dinamičnih organizacijah je ta meja lahko še precej nižja.

In kakšna je povprečna slika večje slovenske organizacije z nekaj sto zaposlenimi? Pogosto imajo takšna podjetje sicer urejeno evidentiranje navzočnosti na delovnem mestu, a ne zbirajo kaj več od podatka o opravljenem številu ur na mesec. Zelo uporabno bi bilo, če bi vodje oddelkov in ne nazadnje tudi računovodstvo ob koncu meseca prejeli podatke o urah, zbranih po različnih izmenah, različne dodatke, nadomestila za prehrano in prevoz, ter podatke o tem, na katera stroškovna mesta se opravljene ure navezujejo. In to dober kadrovski informacijski sistem zna, pa še marsikaj več.

Tilen Treven, direktor področja Trženje v podjetju Četrta pot

»Za obračun plač nekatera večja podjetja porabijo cel teden časa, saj morajo najprej iz različnih virov zbrati podatke, preračunati na primer potne naloge, vsa nadomestila in dodatke ter potem vse to ročno vnesti v sistem za obračun plač, drugje pa s pomočjo sodobne tehnologije to postori ena sama oseba v enem delovniku,« pravi Tilen Treven, direktor področja Trženje v podjetju Četrta pot.

Več dni za obračun plač – potrata časa

»Številna podjetja premorejo lahko zelo celovito evidenco kadrov, a le v papirnati obliki. Za vsako poročilo oziroma izpis za vodstvo pa mora kadrovska služba brskati po fasciklih in ročno pripravljati podatke. Takšno nalogo kadrovnik v sistemu Kadris 4 opravi z nekaj kliki. Podobni prihranki časa in denarja so v računovodstvu. Za obračun plač nekatera večja podjetja porabijo cel teden časa, saj morajo najprej iz različnih virov zbrati podatke, preračunati na primer potne naloge, vsa nadomestila in dodatke ter potem vse to ročno vnesti v sistem za obračun plač, drugje pa s sodobno tehnologijo to postori ena sama oseba v enem delovniku,« primerjavo starega in novega pristopa k upravljanju človeških virov povzame Tilen Treven, direktor področja Trženje v podjetju Četrta pot.

Papir pač ne zna sam skočiti iz mape

Mnoga podjetja so šele v zadnjih letih spoznala pomen načrtnega izobraževanja zaposlenih. Večina jih je to nalogo spet prepustila kadrovnikom in njihovim prepolnim fasciklom. Področje izobraževanja zaposlenih je še ena izmed kategorij, kjer računalniško podprta rešitev pomeni ogromno prednost, saj kadrovniku zagotavlja večjo preglednost in sledenje začrtani poti izobraževanj – list papirja pač ne zna skočiti iz mape in opozoriti zaposlenega ter kadrovnika na posamezno izobraževanje ali intervju.

Sistem Kadris 4 denimo zna pomagati voditi celotni izobraževalni proces, od kataloga izobraževanj, prijav in ocen posameznega izobraževanja. Podjetjem lahko pomaga tudi pri vodenju vseh predpisanih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu, kar s pridom izkoriščajo napredna proizvodna podjetja.

Centralizacija informacij in urejena distribucija

Za učinkovitost poslovanja podjetij je zelo pomembna tudi komunikacija. Srednja in velika podjetja pogosto trpijo za težavo, kot je slab pretok informacij med oddelki. Posledično zaposleni porabijo veliko časa za pridobivanje ustreznih podatkov in informacij, številne naloge se lahko podvajajo in podobno. Hramba podatkov v različnih sistemih z neurejeno distribucijo podatkov ali celo na papirju ima vrsto pomanjkljivosti. V tem primeru je v podjetju zelo težko poskrbeti za na primer obveščanje vseh deležnikov, ko nekdo od zaposlenih na podlagi uspešno opravljenega izobraževanja napreduje in je usposobljen za večje število del. Ko pa ima podjetje na voljo kompetence in znanja vseh zaposlenih, sodelavci hitreje najdejo ustreznega sogovornika s pravimi odgovori na svoja vprašanja.

Integracija z drugimi sistemi je odločilnega pomena

Ena glavnih prednosti sistema Kadris 4, ki pokriva celotno kadrovsko informatiko, je izjemna možnost integracije z različnimi sistemi in rešitvami. Podjetje mu lahko poleg vodenja podatkov o zaposlenih, upravljanja delovnega časa ter obračuna plač zaupa še vrsto drugih naprednih nalog. Da gre za resnično odprt ekosistem, dokazujejo številne integracije z najrazličnejšimi proizvodnimi, logističnimi ter drugimi sistemi. Modularna zasnova rešitve pa omogoča, da jo podjetje dograjuje in uvaja glede na svoje dejanske potrebe. Kadris 4 je namenjen tako manjšim kot velikim organizacijam, primeren za rabo v javnemu sektorju in v gospodarstvu, preprost za upravljanje ter nezahteven za vzdrževanje. Rešitve Kadris 4 uporablja več kot 1.200 slovenskih organizacij iz gospodarstva in javnega sektorja, njegovo polno funkcionalnost (kadrovske, registracijske in plačne rešitve) pa okoli 50 organizacij.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: