ss

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O) prinaša novosti na področju pravic do sobivanja staršev ob bolnem otroku.

V Uradnem listu RS št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O). Zakon spreminja sedemnajsto alinejo 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)1, ki med drugim ureja pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom. Spremembe v tem delu veljajo od 17.4.2021 dalje. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 98. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP), s katerim so se zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 začasno dopolnile določbe ZZVZZ glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku.

Razlika v novi ureditvi pravice do sobivanja po ZZVZZ-O glede na ureditev po interventni zakonodaji (ZIUPOPDVE in ZDUOP) je naslednja:

 • gre za trajno pravico, ki je financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (ne več začasno v skladu z interventnimi ukrepi),
 • sobivanje z otrokom je omogočeno tudi v primeru, če je otrok z odločbo ZZZS nameščen v zdravilišče (prej samo v bolnišnici),
 • razširjen je krog oseb, ki ima pravico do sobivanja (starš, rejnik, skrbnik, zakonec ali zunajzakonski partner, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja (če dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, prav tako rejnik in skrbnik, kadar otroka dejansko negujeta in varujeta); z zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem sta izenačena tudi partnerja v sklenjeni oz. nesklenjeni partnerski zvezi),
 • pravica do sobivanja tudi v primeru usposabljanja za kasnejšo rehabilitacijo.

Več o tem (informacija za zavarovance in delodajalce)

Katere novosti prinaša novela ZZVZZ-O z dne 2.4.2021?

 • Dosedanji interventni predpisi glede sobivanja z otrokom v bolnišnici (ZIUPOPDVE in ZDUOP) se uporabljajo le še do vključno 16.4.2021 in le do tega dne stroške za nadomestila pokriva proračun RS,
 • od vključno 17.4.2021 je sobivanje z otrokom trajna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako za sobivanje v bolnišnici kot v zdravilišču, razširjen pa je tudi krog oseb, ki imajo to pravico,
 • še vedno se za sobivanje ne izda eBOL, ampak je obvezna priloga k zahtevku za refundacijo eNDM oz. k vlogi za direktno izplačilo spodaj pripeto Potrdilo o sobivanju z izjavo,
 • za sobivanje v bolnišnici do vključno 16.4.2021 se uporablja pri obračunu nadomestila razlog zadržanosti ''14-sobivanje'', za sobivanje v bolnišnici ali zdravilišču od vključno 17.4.2021 dalje pa razlog ''16-sobivanje z otrokom'',
 • tudi za razlog "16-nadomestilo plače" znaša 80 % osnove po ZZVZZ,
 • od vključno 17.4.2021 se več ne izdaja eBOL in obračunava nadomestilo za razlog ''10-usposabljanje za rehabilitacijo otroka''.

I. OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS

 1. Kreiranje novega tipa razloga zadržanja »16. Sobivanje z otrokom«, ki velja od vključno 17.4.2021.
 2. Kreiranje nove vrste dela oz. odsotnosti za razlog zadržanja »16. Sobivanje z otrokom«.
 • SO16- »16. Sobivanje z otrokom«
 1. Kreiranje novega tip priponke »Potrdilo o sobivanju in izjava - ZZVZZ-O.002.002.002« v formi Bolniški list. Opozorilo: Kreiranje novega tipa priponke v formi Bolniški list je podprt od verzije 4755 naprej.
 2. Kreiranje nove vrste plačila za nov tip razloga zadržanja »16. Sobivanje z otrokom«.
 3. Ureditev veljavnosti razloga zadržanja »14. Sobivanje«, ki velja vključno do 16.4.2021.
 4. Ureditev veljavnosti vrste plačila za tip razloga zadržanja »14. Sobivanje«, ki velja vključno do 16.4.2021.
 5. Ureditev veljavnosti razloga zadržanja za tip razloga zadržanja ''10. Usposabljanje za rehabilitacijo otroka'', ki velja vključno do 16.4.2021.

II. OPIS REŠITVE V KADRIS 4: PIS

 1. Nastavitev novega šifranta odsotnosti za razlog zadržanja »16. Sobivanje z otrokom«
 2. Nastavitev nove vrste plačila za razlog zadržanja »16. Sobivanje z otrokom«
 3. Test priprave refundacijskega zahtevka za novo vrsto plačila.

III. POGOJI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS

Verzija aplikacije 4612.52, 4654 ali 4754 in 4755.

IV. KORAKI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS

 1. Namestitev razvojne dopolnitve, za nov tip razloga zadržanja in priponko v formi »Bolniški list« opisanih v točki I.
 2. Kreiranje in nastavitev nove vrste odsotnosti.
 3. Kreiranje in nastavitev novih vrst plačil za razlog zadržanja »16. Sobivanje z otrokom«.
 4. Ureditev veljavnosti za veljavnost za razloge zadržanja, ki se končajo z 16.4.2021.
 5. Dopolnjen obstoječi prenos odsotnosti bolniškega lista in vrst plačil v plačni sistem PIS preko nastavitev povezovalnih tabel prenosa, za novi vrsti plačila.
 6. Dopolnjena povezava števcev z novo odprtimi odsotnostmi.

V. DODATNE STORITVE

Dodatne storitve se obračuna po opravljenem delu, ki lahko zajema sledeče aktivnosti:

 • dogovori in nastavitve/dopolnitve izvoza v katerikoli zunanji sistem, ter spremembe izvoza v zunanji sistem,
 • izdelava/dopolnitev seznamov po želji naročnika.

Za več informacij pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na 04 / 280 66 60. 

Želim več informacij o tem

Opis rešitve za uporabnike, ki imajo registracijski in plačni sistem KADRIS 4: RIS + PIS

Novice - [ZAKONSKE NOVOSTI] Nova vrsta odsotnosti za sobivanje staršev z bolnim otrokom

Opis rešitve za uporabnike, ki imajo registracijski sistem KADRIS 4: RIS in drug plačni sistem

Novice - [ZAKONSKE NOVOSTI] Nova vrsta odsotnosti za sobivanje staršev z bolnim otrokom

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: